"సత్యనారాయణ వ్రతం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

చి
వికీ శైలి ప్రకారం సవరణలు
చి (యర్రా రామారావు, పేజీ సత్యనారాయణ వ్రతము ను సత్యనారాయణ వ్రతం కు తరలించారు: వికీ ప్రామాణికం)
చి (వికీ శైలి ప్రకారం సవరణలు)
{{విస్తరణ}}
[[బొమ్మ:Satyanarayana Pooja 04.JPG|right|thumb|250px|<center> శ్రీసత్యనారాయణస్వామి పూజ </center>]]
'''సత్యనారాయణ వ్రతమువ్రతం''', [[అన్నవరం]] [[గూడెం|అన్నవరం దేవాలయం]] శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి చేసే [[పూజ]].ఈ వ్రతాన్ని హిందూ వధూవరులు శ్రద్ధగా ఆచరించిన వారి కాపురం దివ్యంగా ఉంటుందని పురాణాల ప్రకారం తెలుస్తుంది. విద్యార్థులు, వ్యాపారులు ఇంకనూ ఎవరు ఆచరించిననూ విజయం పొందగలరని హిందువుల విధానమువిశ్వాసం.
== '''వ్రత ప్రాశస్త్యముప్రాశస్త్యం''' ==
ఈ వ్రతమును హిందూ వధూవరులు శ్రద్ధగా ఆచరించిన వారి కాపురం దివ్యముగా ఉండును, విద్యార్థులు, వ్యాపారులు ఇంకనూ ఎవరు ఆచరించిననూ విజయం లభించును.
కలియుగమునకలియుగంన లోక సంచారముసంచారం చేసిన నారదుడు, లోకుల బాధలు చూడలేక మహావిష్ణువును ప్రార్థించగా స్వామి వారు ఇటుల తెలిపెనుతెలిపాడు.
== '''వ్రత ప్రాశస్త్యము''' ==
కలియుగమున లోక సంచారము చేసిన నారదుడు, లోకుల బాధలు చూడలేక మహావిష్ణువును ప్రార్థించగా స్వామి వారు ఇటుల తెలిపెను.
<blockquote>
కలియుగమునకలియుగంన నేను సత్యనారాయణ రూపం ధరించితిని, కావున శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము చేసినవారికి శోకథుఃఖములుశోకథుఃఖాలు తొలగి ధనధాన్యాభివృద్ది చెంది సంతానసౌభాగ్యాలు కలిగి సర్వత్రా విజయమువిజయం లభించి కోరిన కోరికలు తీరును.
</blockquote>
అంతట వ్రత విధానమునువిధానంను తెలుసుకొనిన [[నారదుడు]] సూతునికి చెప్పగా [[సూతుడు]] శౌనకాది మహామునులకు తెలిపెను.తెలిపాడు
 
== '''వ్రత సామాగ్రి''' ==
* [[పోకచెక్కలు]]
* [[అరటిపళ్ళు]]
* [[కొబ్బరి|నారికేళములు]] [[కొబ్బరికాయ(కొబ్బరికాయలు)]]లు
* మంటపమంటపం [[అలంకరణఅలంకారము|అలంకరణకు]]కు [[తువ్వాలు|తువ్వాళ్ళు]]
* [[మామిడి]] [[ఆకు]]లు
* [[దీపం|దీప]]సామాగ్రి
* [[పూజా సామాగ్రి]]
* [[బియ్యము|బియ్యం]]
* [[కలశముకలశం]]
* [[పంచామృతాలు]]
* [[సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదముప్రసాదం]]
* చిల్లర [[నాణెమునాణెం|నాణెములు]]లు
 
== '''వ్రత విధానమువిధానం''' ==
" దేవాలయే నదీతీరే గోశ్చే బృందావనే తధా
 
యత్పరిష్యతి తత్సర్వం అనంత ఫలదం భవేత్ "
 
* దేవాలాయమునదేవాలాయానన, నదీతీరముననదీతీరాన, గోశాలలో, తులసీవనమునతులసీవనంలో చేసిన వ్రతాలు అనంతఫలాన్నిస్తాయి అని చెప్పబడింది.
* కింద చెప్పిన వ్రత సామాగ్రి సమకూర్చుకున్న తరువాత, తెల్లని గుడ్డను నేలపై పరచి, అందు బియ్యం పోసి, మధ్యన మామిడి ఆకులు మరియు ,కొబ్బరితో కూడిన కలశమునుకుకలశంనుకు రవికెల గుడ్డను చుట్టి మద్యమున ఉంచవలెను.
* పసుపుతో వినాయకుని సిద్దముసిద్దం చేసుకుని తమలపాకులనందు ఉంచి, బియ్యమునందుబియ్యంనందు తూర్పుదిక్కుగా ఉంచవలెను.
* వినాయకపూజ నంతరమునంతరం తమలపాకుపై బియ్యముబియ్యం పోసి సత్యనారాయణుని బంగారు,వెండి,రాగి లాంటి లోహ విగ్రహాలలో ఏదైనా పెట్టి చుట్టూ మూడు లేక ఐదు కొబ్బరి కాయలను వక్కలు,పూలు,అక్షతలతో కలపి నవగ్రహ మండపముపై పెట్టవలెను.అష్టదిక్పాలకులను, సకల దేవతలను ఆవాహణ చేసి చివరగా సత్యనారాయణ స్వామిని ఆవాహణ చెయ్యవలెను.
* పిమ్మట సత్యనారాయణ స్వామి పూజను చేసి కథా కాలక్షేపముకాలక్షేపం చెయ్యవలెను.
 
[[దస్త్రం:jvrkp.vja.ap.సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము.jpg|right|thumb|300px|<center> శ్రీసత్యనారాయణస్వామి పూజ </center>]]
 
== '''వ్రత కథలు''' ==
వ్రత కథ మొత్తముమొత్తం ఐదుభాగములుగాఐదుభాగాలుగా ఉండునుఉంటాయి. ప్రతీ కథానంతమునకథానంతంన నారికేళసమర్పణ ఆచారముఆచారం.
===మొదటి వ్రత కథ===
ఒకానొక సమయమున నైమిశారణ్యమునకు విచ్చేసిన సూత మహర్షిని శౌనకాది మునులు ఇటుల అడిగినారు "మహానుభావా.. దేని చేత మనుషులు తమ కోరికలననుభవించి, [[మోక్షము]]ను పొందగలరు?"అందులకు సూత మహర్షి
"మహానుభావా.. దేని చేత మనుషులు తమ కోరికలననుభవించి, [[మోక్షము]]ను పొందగలరు?"
అందులకు సూత మహర్షి
<blockquote>
శ్రీ సత్యనారయాణవ్రతమే సకల ధు:ఖ నివారిణి,ఈ వ్రతమునువ్రతంను ఏ రోజునైనను చేసి, వ్రతానంతరమువ్రతానంతరం తీర్ధప్రసాదాలు పుచ్చుకొనవలెను.ఈ వ్రతము చేసిన వారు మోక్షంను పొందెదరని [[మహావిష్ణువు]] నారదునకు తెలిపెను.
ఈ వ్రతము చేసిన వారు మోక్షమును పొందెదరని [[మహావిష్ణువు]] నారదునకు తెలిపెను.
</blockquote>
కనుక జనులారా, సత్యనారాయణ వ్రతమువ్రతం చేసినచో మీ కోరికలు తీరునని సూత మహర్షి తెలిపెను. ఇది మొదటి వ్రత కథ.
 
===రెండవ వ్రత కథ===
కాశీ పట్టణమందు ఒక బీద [[బ్రాహ్మణుడు]] కలడు. ఆ బ్రాహ్మణునికి ఒక రోజు ఏమీ భిక్ష లభించక విచారంగా నుండును,శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారు అతనిని చూచి జలిపడి ఒక ముసలి బ్రాహ్మణవేషంలో వచ్చి నాయనా నీ బాధ ఏమి అడిగాడు.అంతట ఆ ముసలి బ్రాహ్మణుడు, సత్యనారాయణవ్రత విశేషం తెలిపి అదృశ్యుడాయెను. అంతట బీద బ్రాహ్మణుడు రేపే ఈ వ్రతం చేసెదనని నిశ్చయించుకున్నవాడై మరుసటి దినంన నిత్యకాలకృత్యాలు నెరవేర్చుకుని "స్వామీ! ఈ రోజు లభించిన బిక్షతో నీ వ్రతం చేసెదను" అని పలికి భిక్షాటనకు బయలుదేరెను. ఆనాటి వేళావిషయంన అతనికి విశేషమైన భిక్ష లభించెను. పిమ్మట లభించిన భిక్షతో ఆ బ్రాహ్మణుడు వ్రతం చేసెను.వ్రతమహిమ వలన అతనికి సమస్తసంపదలు కలిగినవి. అప్పటి నుండి ఆ బ్రాహ్మణుడు ప్రతీ మాసం సత్యనారాయణస్వామి వ్రతము చేసెను. ఆ బ్రాహ్మణుడు ఒకానొక [[ఏకాదశి]]నాడు వ్రతము చేయుచుండగా కట్టెలమ్ముకొనువాడు వచ్చి వ్రతమంతయూ చూచి వ్రత మహిమ తెలుసుకొన్న వాడై, తను కూడా తరువాతి దినంనాడు వ్రతం చేసెదనని పలికెను.తరువాతిదినంన, కట్టెలమ్మగా మిక్కిలి విశేషంగా ధనం లభించింది.ఆ ధనంతో ఆ నాడు వ్రతం చేసినవాడై అనతికాలంనందు ధనవంతుడయ్యెను.సత్యనారాయాణ వ్రత విశేషం వల్ల బ్రాహ్మణుడు, కట్టెలమ్ముకొనువాడు కోరికలు తీరి మోక్షమునొందినారు. ఇది రెండవ వ్రత కథ.
కాశీ పట్టణమందు ఒక బీద [[బ్రాహ్మణుడు]] కలడు. ఆ బ్రాహ్మణునికి ఒక రోజు ఏమీ భిక్ష లభించక విచారముగా నుండును,శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారు అతనిని చూచి జలిపడి ఒక ముసలి బ్రాహ్మణవేషములో వచ్చి నాయనా నీ బాధ ఏమి అడిగాడు.
అంతట ఆ ముసలి బ్రాహ్మణుడు, సత్యనారాయణవ్రత విశేషము తెలిపి అదృశ్యుడాయెను. అంతట బీద బ్రాహ్మణుడు రేపే ఈ వ్రతము చేసెదనని నిశ్చయించుకున్నవాడై మరుసటి దినమున నిత్యకాలకృత్యములు నెరవేర్చుకుని
"స్వామీ! ఈ రోజు లభించిన బిక్షతో నీ వ్రతము చేసెదను" అని పలికి భిక్షాటనకు బయలుదేరెను. ఆనాటి వేళావిషయమున అతనికి విశేషమైన భిక్ష లభించెను. పిమ్మట లభించిన భిక్షతో ఆ బ్రాహ్మణుడు వ్రతము చేసెను.
వ్రతమహిమ వలన సమస్తసంపదలు కలిగినవి. అప్పటి నుండి ఆ బ్రాహ్మణుడు ప్రతీ మాసము సత్యనారాయణస్వామి వ్రతము చేసెను. ఆ బ్రాహ్మణుడు ఒకానొక [[ఏకాదశి]]నాడు వ్రతము చేయుచుండగా కట్టెలమ్ముకొనువాడు వచ్చి వ్రతమంతయూ చూచి వ్రత మహిమ తెలుసుకొన్న వాడై, తను కూడా తరువతి దినమునాడు వ్రతము చేసెదనని పలికెను.
తరువాతిదినమున, కట్టెలమ్మగా మిక్కిలి విశేషముగా ధనము లభించింది.ఆ ధనముతో ఆ నాడు వ్రతము చేసినవాడై అనతికాలమునందు ధనవంతుడయ్యెను.
సత్యనారాయాణ వ్రత విశేషము వల్ల బ్రాహ్మణుడు మరియు కట్టెలమ్ముకొనువాడు కోరికలు తీరి మోక్షమునొందినారు. ఇది రెండవ వ్రత కథ.
 
===నాల్గవ వ్రతకథ===
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2761037" నుండి వెలికితీశారు