"మహాభారతం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

ట్యాగు: విశేషణాలున్న పాఠ్యం
|[[Adi Parva]] ''(The Book of the Beginning)''
|1–19
|తక్షశిలలో (ఆధునిక తక్షశిల (పాకిస్థాను)) జనమేజయుడు నిర్వహించిన సర్పయాగం తరువాత వైశంపాయనుడు భారతం వినిపించిన తరువాత నైమిశారణ్యంలో ౠషులందరూ వినుచుడగా సూతుడు భారతకథను ప్రసంగించాడు. కురు వంశానికి మూలమైన భరత, భృగువంశాల వంశవృక్షాలు వివరించబడ్డాయి(ఆది అంటే మొదటి).
|How the Mahābhārata came to be narrated by [[Ugrasrava Sauti|Sauti]] to the assembled [[rishi]]s at [[Naimisharanya]], after having been recited at the ''sarpasattra'' of [[Janamejaya II|Janamejaya]] by Vaishampayana at {{IAST|Takṣaśilā}}, modern-day [[Taxila]], [[Pakistan]]. The history and genealogy of the [[Bhāratas|Bharata]] and [[Bhrigu]] races is recalled, as is the birth and early life of the [[Kuru Kingdom|Kuru]] [[List of characters in the Mahabharata|princes]] (''adi'' means first).
|-
|2
|[[సభా పర్వం]] (ది బూక్ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ హాల్)
|[[Sabha Parva]] (The Book of the Assembly Hall)
|20–28
|దానవుడైన మయుడు ఇంద్రప్రస్థ వద్ద రాజభవనం, సభామండపం నిర్మించాడు. యుధిష్టరుడి సభలో జీవితం, రాజసూయ యాగం. మాయాజూదం ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం, పాండవుల వనవాసం ఇందులో వర్ణించబడింది.
|Maya Danava erects the palace and court (''sabha''), at [[Indraprastha]]. Life at the court, [[Yudhishthira]]'s [[Rajasuya]] Yajna, the game of dice, the disrobing of Pandava wife [[Draupadi]] and eventual exile of the Pandavas.
|-
|3
|వన పర్వం లేదా అరణ్యపర్వం అని కూడా పిలువబడుతుంది.(ది బూక్ ఆఫ్ ఫారెస్టు)
|[[Vana Parva]] ''also'' Aranyaka-parva, Aranya-parva (The Book of the Forest)
|29–44
|12 సంవత్సరాల పాండవుల అరణ్యవాసం. (అరణ్య)
|The twelve years of exile in the forest (''aranya'').
|-
|4
|[[విరాట పర్వం]] (ది బుక్ ఆఫ్ విరాట)
|[[Virata Parva]] (The Book of Virata)
|45–48
|విరాటరాజు సభలో పాండవులు ఒక సంవత్సరకాలం గడుపిని వివరం వర్ణించబడింది.
|The year spent incognito at the court of [[Virata]].
|-
|5
| [[ఉద్యోగ పర్వం]] (ది బుక్ ఆఫ్ ఎఫోర్ట్)
| [[Udyoga Parva]] (The Book of the Effort)
|49–59
|పాండవులు, కౌరవుల మద్య నిర్వహించబడిన విఫలమైన సంధిప్రయత్నాలు, యుద్ధానికి సన్నద్ధం జరగడం. (''ఉద్యోగ''అంటే పనిచేయడం).
|Preparations for war and efforts to bring about peace between the Kaurava and the Pandava sides which eventually fail (''udyoga'' means effort or work).
|-
|6
| [[భీష్మ పర్వం]] (ది బుక్ ఆఫ్ భీష్మ)
| [[Bhishma Parva]] (The Book of Bhishma)
| 60–64
|Theభీష్ముడు firstకౌరవుల partపక్షం ofసైన్యాధ్యక్షుడుగా theయుద్ధం greatమొదటి battle,భాగం. withభీష్ముడు [[Bhishma]]అంపశయ్య asమీద commander for the Kaurava and his fall on the bed of arrows.పడిపోవడం, (Includesఇందులో theగీతోపదేశం ''[[Bhagavad25-42 Gita]]''అధ్యాయాలలో) in chapters 25–42వర్ణించబడింది.)<ref>{{cite web|url=http://www.sacred-texts.com/hin/m06/m06025.htm |title=The Mahabharata, Book 6: Bhishma Parva: Bhagavat-Gita Parva: Section XXV (''Bhagavad Gita'' Chapter I) |publisher=Sacred-texts.com |date= |accessdate=3 August 2012}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.sacred-texts.com/hin/m06/m06042.htm |title=The Mahabharata, Book 6: Bhishma Parva: Bhagavat-Gita Parva: Section XLII (Bhagavad Gita, Chapter XVIII) |publisher=Sacred-texts.com |date= |accessdate=3 August 2012}}</ref>
|-
|7
| [[ద్రోణ పర్వం]] (ది బుక్ ఆఫ్ ద్రోణ)
| [[Drona Parva]] (The Book of Drona)
|65–72
|The battle continues, with [[Drona]] as commander. This is the major book of the war. Most of the great warriors on both sides are dead by the end of this book.
|-
|8
| [[కర్ణ పర్వం]] (ది బుక్ ఆఫ్ కర్ణ)
| [[Karna Parva]] (The Book of Karna)
|73
|The continuation of the battle with [[Karna]] as commander of the [[Kaurava]] forces.
|-
|9
|[[శల్య పర్వం]] (ది బుక్ ఆఫ్ శల్య)
|[[Shalya Parva]] (The Book of Shalya)
|74–77
|The last day of the battle, with [[Shalya]] as commander. Also told in detail, is the pilgrimage of Balarama to the fords of the river Saraswati and the mace fight between Bhima and Duryodhana which ends the war, since Bhima kills Duryodhana by smashing him on the thighs with a mace.
|-
|10
| [[సౌప్తిక పర్వం]] (ది బుక్ ఆఫ్ స్లీపింగు వారియర్లు)
| [[Sauptika Parva]] (The Book of the Sleeping Warriors)
|78–80
|[[Ashwathama|Ashvattama]], Kripa and Kritavarma kill the remaining Pandava army in their sleep. Only 7 warriors remain on the Pandava side and 3 on the Kaurava side.
|-
|11
| [[స్త్రీ పర్వం]] (ది బుక్ ఆఫ్ వుమను)
| [[Stri Parva]] (The Book of the Women)
|81–85
|[[Gandhari (character)|Gandhari]] and the women (''stri'') of the Kauravas and Pandavas lament the dead and Gandhari cursing [[Krishna]] for the massive destruction and the extermination of the Kaurava.
|-
|12
| [[శాంతి పర్వం]] (ది బుక్ ఆఫ్ పీసు)
| [[Shanti Parva]] (The Book of Peace)
|86–88
|The crowning of [[Yudhishthira]] as king of Hastinapura, and instructions from [[Bhishma]] for the newly anointed king on society, economics and politics. This is the longest book of the Mahabharata. [[Kisari Mohan Ganguli]] considers this Parva as a later interpolation.'
|-
|13
| [[అనుశాసన పర్వం]] (ది బుక్ ఆఫ్ ది ఇంస్ట్రక్షంసు)
| [[Anushasana Parva]] (The Book of the Instructions)
|89–90
|భీష్ముడు చెప్పిన ది ఫైనల్ ఇంస్ట్రక్షంసు (అనుశాసన).
|The final instructions (''anushasana'') from Bhishma.
|-
|14
|-
|15
| [[ఆశ్రమవాస పర్వం]] (ది బుక్ ఆఫ్ ది హర్మిటేజి)
| [[Ashramavasika Parva]] (The Book of the Hermitage)
|93–95
|The eventual deaths of Dhritarashtra, Gandhari and Kunti in a forest fire when they are living in a hermitage in the Himalayas. Vidura predeceases them and Sanjaya on Dhritarashtra's bidding goes to live in the higher Himalayas.
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2761263" నుండి వెలికితీశారు