"ఇబ్న్ కసీర్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

(కొత్త పేజీ: {{Infobox_Philosopher <!-- Scroll down to edit this page --> <!-- Philosopher Category --> | region = సిరియాకు చెందిన పం...)
 
 
== జీవిత చరిత్ర ==
ఇతని పూర్తిపేరు '''అబూ అల్-ఫిదా, ఇమాముద్దీన్ ఇస్మాయీల్ బిన్ ఉమర్ బిన్ కసీర్ అల్-ఖురాషి అల్-బుస్రవి'''. [[సిరియా]], [[బుస్రా]] నగరంలో [[1301]] లో జన్మించాడు. (బుస్రా లో జన్మించాడు కావున 'బుస్రవీ' అంటారు). He[[డమాస్కస్]] wasలోని taughtప్రఖ్యాత by the great scholar Shaikh ul-Islamపండితుడైన [[Ibn Taymiyyaషేక్-ఉల్-ఇస్లాం]] in [[Damascusఇబ్న్ తైమియ్యా]], Syriaమరియు andసిరియాకు Abuచెందిన al-Hajjajఅబూ [[Alఅల్-Mizzi]],హజ్జాజ్ (d.అల్ 1373)మిజ్జీ, main teacherవద్ద ofవిద్యాభ్యాసం Ibn Kathirచేశాడు. Uponతన completionఅభ్యాసం ofపూర్తయి his1341 studiesలో heఅధికారిక obtainedనియామకం hisగావింపబడ్డాడు. firstఇంకనూ officialఅనేక appointmentచోట్ల inపండితుడిగా 1341నియమింపబడ్డాడు, whenఆఖరున heడమాస్కస్ joined an inquisitorial commission formed to determine certain questions ofలోని [[heresyమహా మస్జిద్]]. Thereafter he received various semi-official appointments, culminating inనందు Juneజూన్/Julyజూలై 1366 withలో a professorial position at the Great Mosque of Damascusనియమింపబడ్డాడు. Ibnఇబ్న్ Kathirకసీర్ wroteతన aప్రఖ్యాత famousరచన commentary on the ''"[[Qur'anఖురాన్]]'' namedపై ''[[Tafsirవ్యాఖ్యానాలు" ibnవ్రాశాడు, Kathir]]''దీన్కి which linked certain ''[[Hadith]],''తఫ్సీర్ orఇబ్న్ sayings of [[Muhammadకసీర్]], andఅని sayingsపేరు ofపెట్టాడు. the ''తఫ్సీర్ ([[sahabaహదీసులు|హదీసుల]]'' to verses of the ''Qur'an,'' in explanation. ''Tafsir Ibn Kathir'' is famous all over theతోనూ) [[Muslim worldముహమ్మద్]] andప్రవక్త amongఉపదేశాలనూ, [[Muslimసహాబా]]s inవ్యాఖ్యానాలను theకలిగివున్నది. [[Westernఇస్లామీయ worldప్రపంచం]], andలో is oneఇబ్న్ ofకసీర్ theఎంతో most widely used explanations of theప్రాముఖ్యతనూ, ''Qu'ran''ప్రాశస్తాన్నీ todayకలిగివున్నది.
 
ఇబ్న్ కసీర్ ను [[ఖాదీ (ఇస్లాం)|ఖాదీ]] అని, [[ఇస్లామీయ చరిత్ర]] తెలిసిన ఘనుడనీ పేర్కొంటారు. ఇతను [[ముఫస్సిర్]] (తఫ్సీర్ ను వ్రాసేవాడు) గా ప్రసిద్ధి. ఇతను 'తబక్ఖాత్-ఎ-షాఫయీ' నూ రచించాడు. ఇతను [[షాఫయీ]] పాఠశాల అవలంబీకుడు. ఇతను, తన జీవిత రెండో దశలో 'గ్రుడ్డి'వాడై పోయాడు. [[అహ్మద్ ఇబ్న్ హంబల్]] యొక్క [[ముస్నద్]] ను, దీర్ఘకాలంగా రేయింబవళ్ళూ వ్రాస్తూ, తన కళ్ళు పోగొట్టుకున్నాడు. ఇబ్న్ కసీర్ ఫిబ్రవరీ [[1373]], డెమాస్కస్ లో మరణించాడు.
Ibn Kathir was renowned for his great memory regarding the sayings of [[Muhammad]] and the entire ''Qur'an.'' Ibn Kathir is known as a ''[[qadi]],'' a master scholar of history, and a ''[[mufassir]]'' (''Qur'an'' commentator). Ibn Kathir saw himself as a ''[[Shafi]]'' scholar. This is indicated by two of his books, one of which was ''Tabaqaat ah-Shafai'ah'', or ''The Categories of the Followers of [[Imam Shafi]].''
 
In later life, he became blind. He attributes his blindness to working late at night on the ''[[Musnad]]'' of [[Ahmad Ibn Hanbal]] in an attempt to rearrange it topically rather than by narrator.
 
Ibn Kathir died in February [[1373]] in Damascus.
 
== రచనలు ==
17,648

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/296870" నుండి వెలికితీశారు