మాడ్యూల్:Protection banner/config: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

147 బైట్లు చేర్చారు ,  1 సంవత్సరం క్రితం
(merge from sandbox; categorise extended-confirmed templates separately)
 
protectionCategories = {
['all|all|all|all|all'] = 'Wikipedia fully protected pages',
['all|all|office|all|all'] = 'Wikipedia Office-protected pages',
['all|all|reset|all|all'] = 'Wikipedia Office-protected pages',
['all|all|dmca|all|all'] = 'Wikipedia Office-protected pages',
['all|all|mainpage|all|all'] = 'Wikipedia fully-protected main page files',
['all|all|all|extendedconfirmed|all'] = 'Wikipedia extended-confirmed-protected pages',
['all|all|ecp|extendedconfirmed|all'] = 'Wikipedia extended-confirmed-protected pages',
['all|template|all|all|edit'] = 'Wikipedia fully protected templates',
['all|all|all|autoconfirmed|edit'] = 'Wikipedia semi-protected pages',
['indef|all|all|autoconfirmed|edit'] = 'Wikipedia indefinitely semi-protected pages',
['all|all|blp|autoconfirmed|edit'] = 'Wikipedia indefinitely semi-protected biographies of living people',
['temp|all|blp|autoconfirmed|edit'] = 'Wikipedia temporarily semi-protected biographies of living people',
['all|all|dispute|autoconfirmed|edit'] = 'Wikipedia pages semi-protected due to dispute',
['all|all|sock|autoconfirmed|edit'] = 'Wikipedia pages semi-protected from banned users',
['all|all|vandalism|autoconfirmed|edit'] = 'Wikipedia pages semi-protected against vandalism',
['all|category|all|autoconfirmed|edit'] = 'Wikipedia semi-protected categories',
['all|file|all|autoconfirmed|edit'] = 'Wikipedia semi-protected files',
['all|portal|all|autoconfirmed|edit'] = 'Wikipedia semi-protected portals',
['all|project|all|autoconfirmed|edit'] = 'Wikipedia semi-protected project pages',
['all|talk|all|autoconfirmed|edit'] = 'Wikipedia semi-protected talk pages',
['all|template|all|autoconfirmed|edit'] = 'Wikipedia semi-protected templates',
['all|user|all|autoconfirmed|edit'] = 'Wikipedia semi-protected user and user talk pages',
['all|template|all|templateeditor|edit'] = 'Wikipedia template-protected templates',
['all|all|blp|sysop|edit'] = 'Wikipedia indefinitely protected biographies of living people',
['temp|all|blp|sysop|edit'] = 'Wikipedia temporarily protected biographies of living people',
['all|all|dispute|sysop|edit'] = 'Wikipedia pages protected due to dispute',
['all|all|sock|sysop|edit'] = 'Wikipedia pages protected from banned users',
['all|all|vandalism|sysop|edit'] = 'Wikipedia pages protected against vandalism',
['all|category|all|sysop|edit'] = 'Wikipedia fully protected categories',
['all|file|all|sysop|edit'] = 'Wikipedia fully-protected files',
['all|project|all|sysop|edit'] = 'Wikipedia fully-protected project pages',
['all|talk|all|sysop|edit'] = 'Wikipedia fully-protected talk pages',
['all|template|all|extendedconfirmed|edit'] = 'Wikipedia extended-confirmed -protected templates',
['all|template|all|sysop|edit'] = 'Wikipedia fully protected templates',
['all|user|all|sysop|edit'] = 'Wikipedia fully protected user and user talk pages',
['all|module|all|all|edit'] = 'Wikipedia fully-protected modules',
['all|module|all|templateeditor|edit'] = 'Wikipedia template-protected modules',
['all|module|all|autoconfirmed|edit'] = 'Wikipedia semi-protected modules',
['all|all|all|sysop|move'] = 'Wikipedia move-protected pages',
['indef|all|all|sysop|move'] = 'Wikipedia indefinitely move-protected pages',
['all|all|dispute|sysop|move'] = 'Wikipedia pages move-protected due to dispute',
['all|all|vandalism|sysop|move'] = 'Wikipedia pages move-protected due to vandalism',
['all|portal|all|sysop|move'] = 'Wikipedia move-protected portals',
['all|portal|all|sysop|move'] = 'Wikipedia move-protected portals',
['all|project|all|sysop|move'] = 'Wikipedia move-protected project pages',
['all|talk|all|sysop|move'] = 'Wikipedia move-protected talk pages',
['all|template|all|sysop|move'] = 'Wikipedia move-protected templates',
['all|user|all|sysop|move'] = 'Wikipedia move-protected user and user talk pages',
['all|all|all|autoconfirmed|autoreview'] = 'Wikipedia pending changes protected pages',
['all|file|all|all|upload'] = 'Wikipedia upload-protected files',
},
 
0

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/3024738" నుండి వెలికితీశారు