"చైనా వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ టవర్ III" కూర్పుల మధ్య తేడాలు