"రాషిదూన్ ఖలీఫాలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

తర్జుమా మరియు వికీకరణ
(తర్జుమా మరియు వికీకరణ)
The Rashidun were either [[Election|elected]] by a council (see [[Islamic democracy]]) or chosen based on the wishes of their predecessor. In the order of succession, the ''rashidun'' were:
 
* [[Abu Bakrఅబూబక్ర్]] (632-634 A.D.)
* [[Umarఉమర్ ibnఇబ్న్ al-Khattabఖత్తాబ్]], (Umarఉమర్ І) (634-644 A.D.)
* [[Uthmanఉస్మాన్ ibnఇబ్న్ Affanఅఫ్ఫాన్]] (644-656 A.D.)
* [[Aliఅలీ ibnఇబ్న్ Abiఅబీ Talibతాలిబ్]] (656-661 A.D.)
 
[[Hassan ibn Ali]] appointed as a ruler of Iraq in 661, is also regarded as a righteous ruler.
 
Following his succession, various Arab tribes rebelled against Abu Bakr, refusing to pay the zakat, claiming that they would make the salah but wouldn't give charity. Abu Bakr insisted that the zakat and the salah both must be done to be a complete Muslim. This was the start of the ''[[Ridda wars]]'' ([[Arabic language|Arabic]] for the Wars of Apostasy).
 
After restoring peace in [[Arabia]], Abu Bakr directed his generals towards the [[Byzantine Empire|Byzantine]] and [[Sassanid Empire|Sassanid]] empires.
 
 
==సమయ పట్టిక==
==Timeline==
Please note that the years of Caliphs succession do not necessarily fall on the first day of the new year.
<timeline>
 
 
Please note that the years of Caliphs succession do not necessarily fall on the first day of the new year.
<timeline>
ImageSize = width:700 height:120
PlotArea = width:680 height:60 left:10 bottom:20
 
Colors =
id:yellow value:rgb(0.7,0.7,1) # light yellow
id:red value:rgb(1,0.7,0.7) # light red
id:green value:rgb(0.7,1,0.7) # light green
id:blue value:rgb(1,1,0.7) # light blue
id:cyan value:rgb(0.7,1,1) # light blue
id:purple value:rgb(1,0.7,1) # light purple
id:grey value:gray(0.8) # grey
 
Period = from:630 till:665
TimeAxis = orientation:horizontal
ScaleMajor = unit:year increment:5 start:630
ScaleMinor = unit:year increment:1 start:632
 
BarData=
bar:barre1
 
PlotData=
 
align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) shift:(0,-5)
 
bar:barre1
from: 632 till: 634 color:orange text:[[అబూబక్ర్]]
from: 634 till: 644 color:yellow text:[[ఉమర్ ఇబ్న్ అల్-ఖత్తాబ్|ఉమర్]]
from: 644 till: 656 color:blue text:[[ఉస్మాన్ ఇబ్న్ అఫ్ఫాన్|ఉస్మాన్]]
from: 656 till: 661 color:red text:[[అలీ ఇబ్న్ అబీ తాలిబ్|అలీ]]
 
</timeline>
 
==నోట్స్==
* [[అష్రతుల్ ముబష్షిరా]]
 
{{Islam topics|state=collapsed}}
 
[[వర్గం:రాషిదూన్ ఖలీఫాలు]]
17,648

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/304458" నుండి వెలికితీశారు