"మీడియావికీ:Gadget-Twinkle.js" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Try to fix js error: line 6942 JavaScript parse error (scripts need to be valid ECMAScript 5): Parse error: Missing ) in parenthetical in file 'MediaWiki:Gadget-Twinkle.js' on line 6942
(maintenance: Uncaught TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined)
(Try to fix js error: line 6942 JavaScript parse error (scripts need to be valid ECMAScript 5): Parse error: Missing ) in parenthetical in file 'MediaWiki:Gadget-Twinkle.js' on line 6942)
if (mw.config.get('wgNamespaceNumber') === -1 && mw.config.get('wgCanonicalSpecialPageName') === "Contributions") {
//Get the username these contributions are for
var href = decodeURIComponent(/wiki\/Special:Log\/(.+)$/.exec($('#contentSub').find('a[title^="Special:Log"]').last().attr("href"));
username = href ? href.replace(/_/g, "%20"))[1]) : null;
if (username Twinkle.getPref('showRollbackLinks').indexOf('contribs') !== -1 ||
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/3048443" నుండి వెలికితీశారు