"ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1967)" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

|K. V. Rao/ కె.వి.రావు
|పురుషుడు
|CPM/ కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)
|CPM
|17117
|-bgcolor="#87cefa"
|N. Venkataswamy /ఎన్.వెంకటస్వామి
|పురుషుడు
|CPM/ కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)
|CPM
|18019
|-bgcolor="#87cefa"
|T. Chenchaiah/ టి.చెంచయ్య
|పురుషుడు
|CPM/ కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)
|CPM
|19657
|-bgcolor="#87cefa"
|V. Kotnuri/ వి.కొంతూరి
|పురుషుడు
|SWA/స్వతంత్ర
|SWA
|28480
|-bgcolor="#87cefa"
|M. C. Nagaiah/ ఎం.సి.నాగయ్య
|పురుషుడు
|SWA/స్వతంత్ర
|SWA
|26361
|E. C. R. Reddy/ ఇ.సి.ఆర్ రెడ్డి
|K. Sivaramakrishnaiah/ కె.శివరామకృష్ణయ్య
|పురుషుడు
|CPM/ కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)
|CPM
|16419
|-bgcolor="#87cefa"
|V.Puthumbaka/ వి.పోతుంబాక
|పురుషుడు
|CPM/ కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)
|CPM
|17709
|-bgcolor="#87cefa"
|A. Venkateswarlu/ ఎ.వెంకటేశ్వర్లు
|పురుషుడు
|SWA/ స్వతంత్ర
|SWA
|17748
|-bgcolor="#87cefa"
|P. R. Sura/ పి.ఆర్.సూర
|పురుషుడు
|CPM/ కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)
|CPM
|23350
|-bgcolor="#87cefa"
|V. Y. K. Reddy/ వి.వై.కె.రెడ్డి
|పురుషుడు
|SWA/స్వతంత్ర
|SWA
|29015
|-bgcolor="#87cefa"
|G. Subbanaidu/జి.సుబ్బానాయుడు
|పురుషుడు
|SWA/ స్వతంత్ర
|SWA
|26540
|G. C. Kondaiah/ జిసి.కొండయ్య
|J. Kotaiah/ జె.కోటయ్య
|పురుషుడు
|CPM/ కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)
|CPM
|23674
|-bgcolor="#87cefa"
|V. Nidigallu/ వి.నిడిగల్లు
|పురుషుడు
|CPM/ కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)
|CPM
|11951
|-bgcolor="#87cefa"
|V. R. Ponnathota/ వి.ఆర్.పొన్నతోట
|పురుషుడు
|CPM/ కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)
|CPM
|9775
|-bgcolor="#87cefa"
|T. L. Reddy/ టి.ఎల్.రెడ్డి
|పురుషుడు
|CPM/ కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)
|CPM
|14017
|-bgcolor="#87cefa"
|K. E. Reddy/ కె.ఇ.రెడ్డి
|పురుషుడు
|CPM/ కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)
|CPM
|25100
|K. B. Narasappa/ కె.బి.నరసప్ప
|A. V. Rao/ ఎ.వీ.రావు
|పురుషుడు
|CPM/ కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)
|CPM
|17155
|-bgcolor="#87cefa"
|P. R. Narasaiah/ పి.ఆర్.నర్సయ్య
|పురుషుడు
|CPM/ [[కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)]]
|CPM
|13129
|-bgcolor="#87cefa"
|S. Passa
|పురుషుడు
|CPM/ కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)
|CPM
|8892
|-bgcolor="#87cefa"
|M. Razabali/ ఎం.రాజబాలి
|పురుషుడు
|CPM/ కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)
|CPM
|30344
|S. S. P. Rao/ ఎస్.ఎస్.పి.రావు
|U. Malsoor/ యు.మల్సూర్
|పురుషుడు
|CPM/ కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)
|CPM
|27180
|M. Mysaiah/ ఎం.మైసయ్య
2,16,365

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/3060394" నుండి వెలికితీశారు