"మూస:Single notice links" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

చి
→‎top: AWB తో మూస వర్గాన్ని చేరుస్తున్నాం
(Reverted good faith edits by Walrus Ji (talk): Please establish consensus for this first at Wikipedia talk:Template index/User talk namespace#Warning for good faith poor grammar?.)
చి (→‎top: AWB తో మూస వర్గాన్ని చేరుస్తున్నాం)
<includeonly>{{navbox with collapsible groups
|name = Single notice links
|title = Single-issue [[Wikipedia:Template indexmessages/User talk namespace|user warning or notice]] templates
|state = {{{state|autocollapse}}}
|selected = {{{1|}}}
|group1 = Notices
| abbr1 = notices
| list1 = {{div col|colwidth=12em10em}}
* {{tlbare|uw-2redirect|2redirect}}
* {{tlbare|uw-3o|3o}}
* {{tlbare|uw-coi|coi}}
* {{tlbare|uw-columns|columns}}
* {{tlbare|uw-engvarcontact|engvarcontact}}
* {{tlbare|uw-controversial|controversial}}
* {{tlbare|uw-copying-nosource|copying-nosource}}
* {{tlbare|uw-copying|copying}}
* {{tlbare|uw-coicopyright-warnimg2|coicopyright-warnimg2}}
* {{tlbare|uw-copyright-img|copyright-img}}
* {{tlbare|uw-crypticcrystal-filenamealbum|crypticcrystal-filenamealbum}}
* {{tlbare|uw-crystal|crystal}}
* {{tlbare|uw-csd|csd}}
* {{tlbare|uw-deadlink|deadlink}}
* {{tlbare|uw-directcat|directcat}}
* {{tlbare|uw-displaytitle|displaytitle}}
* {{tlbare|uw-draftfirst|draftfirst}}
* {{tlbare|uw-draftfirst-empty|draftfirst-empty}}
* {{tlbare|uw-draftfirst-nn|draftfirst-nn}}
* {{tlbare|uw-draftmoved|draftmoved}}
* {{tlbare|uw-editsummary|editsummary}}
* {{tlbare|uw-editsummary2|editsummary2}}
* {{tlbare|uw-elinbody|elinbody}}
* {{tlbare|uw-english|english}}
* {{tlbare|uw-engvar|engvar}}
* {{tlbare|uw-filename|filename}}
* {{tlbare|uw-firstname|firstname}}
* {{tlbare|uw-flag|flag}}
* {{tlbare|uw-fuir|fuir}}
* {{tlbare|uw-elinbodygsanctions|elinbodygsanctions}}
* {{tlbare|uw-guideline|guideline}}
* {{tlbare|uw-hasty|hasty}}
* {{tlbare|uw-incompleteAFD|incompleteafd}}
* {{tlbare|uw-infoboxinline-el|infoboxinline-el}}
* {{tlbare|uw-italicize|italicize}}
* {{tlbare|uw-flaglang|flaglang}}
* {{tlbare|uw-linking|linking}}
* {{tlbare|uw-meatwarn|meatwarn}}
* {{tlbare|uw-memorial|memorial}}
* {{tlbare|uw-minor|minor}}
* {{tlbare|uw-mostm|mostm}}
* {{tlbare|uw-multiple-accts|multiple-accts}}
* {{tlbare|uw-nc|nc}}
* {{tlbare|uw-nonfree|nonfree}}
* {{tlbare|uw-notaiv|notaiv}}
* {{tlbare|uw-plagiarism|plagiarism}}
* {{tlbare|uw-preview|preview}}
* {{tlbare|uw-pingfix|pingfix}}
* {{tlbare|uw-probation|probation}}
* {{tlbare|uw-prodscope|prodscope}}
* {{tlbare|uw-pronoun|pronoun}}
* {{tlbare|uw-redcat|redcat}}
* {{tlbare|uw-redlink|redlink}}
* {{tlbare|uw-removevandalism|removevandalism}}
* {{tlbare|uw-rename|rename}}
* {{tlbare|uw-memorialrepost|memorialrepost}}
* {{tlbare|uw-salt|salt}}
* {{tlbare|uw-samename|samename}}
* {{tlbare|uw-sigdesign|sigdesign}}
* {{tlbare|uw-siglink|siglink}}
* {{tlbare|uw-sl|sl}}
* {{tlbare|uw-socialnetwork|socialnetwork}}
* {{tlbare|uw-split|split}}
* {{tlbare|uw-spoiler|spoiler}}
* {{tlbare|uw-staleuserpageblanked|staleuserpageblanked}}
* {{tlbare|uw-stats|stats}}
* {{tlbare|uw-substAFD|substafd}}
* {{tlbare|uw-talkinarticle|talkinarticle}}
* {{tlbare|uw-tempbreak|tempbreak}}
* {{tlbare|uw-tilde|tilde}}
* {{tlbare|uw-toppost|toppost}}
* {{tlbare|uw-uaa|uaa}}
* {{tlbare|uw-unattribcc|unattribcc}}
* {{tlbare|uw-unreliable|unreliable}}
* {{tlbare|uw-upincat|upincat}}
* {{tlbare|uw-userspacenoindex|userspacenoindex}}
* {{tlbare|uw-vgscope|vgscope}}
* {{tlbare|uw-voteremoved|voteremoved}}
* {{tlbare|uw-warn|warn}}
* {{tlbare|uw-webhost|webhost}}
* {{tlbare|uw-whitewashing|whitewashing}}
* {{tlbare|uw-wikidata-notyet|wikidata-notyet}}
* {{tlbare|uw-wikiversity|wikiversity}}
| list2 = {{div col|colwidth=10em}}
* {{tlbare|uw-1rr|1rr}}
* {{tlbare|uw-draftfirst3rr-nnalt|draftfirst3rr-nnalt}}
* {{tlbare|uw-3rr|3rr}}
* {{tlbare|uw-affiliate|affiliate}}
* {{tlbare|uw-attack|attack}}
* {{tlbare|uw-ncbdp|ncbdp}}
* {{tlbare|uw-pingfixbizlist|pingfixbizlist}}
* {{tlbare|uw-botun|botun}}
* {{tlbare|uw-canvass|canvass}}
* {{tlbare|uw-coi-username|coi-username}}
* {{tlbare|uw-coi-warn|coi-warn}}
* {{tlbare|uw-copyright-link|copyrightlink}}
* {{tlbare|uw-copyright-new|copyrightnew}}
* {{tlbare|uw-displaytitlecopyright-org|displaytitlecopyrightorg}}
* {{tlbare|uw-copyright-remove|copyrightremove}}
* {{tlbare|uw-copyright|copyright}}
* {{tlbare|uw-derogatory|derogatory}}
* {{tlbare|uw-ecgaming|ecgaming}}
* {{tlbare|uw-efsummary|efsummary}}
* {{tlbare|uw-ew|ew}}
* {{tlbare|uw-prodscopeewsoft|prodscopeewsoft}}
* {{tlbare|uw-hijacking|hijacking}}
* {{tlbare|uw-hoax|hoax}}
* {{tlbare|uw-pinfo|pinfo}}
* {{tlbare|uw-point|point}}
* {{tlbare|uw-socialnetwork-strongrecentblockwarn|socialnetwork-strongrecentblockwarn}}
* {{tlbare|uw-socksuspect|socksuspect}}
* {{tlbare|uw-upv|upv}}
* {{tlbare|uw-username|username}}
* {{tlbare|uw-userpage|userpage}}
* {{tlbare|uw-wrongsummary-strong|wrongsummary-strong}}
{{div col end}}
 
}}</includeonly><noinclude>
{{documentation}}
</noinclude>
<noinclude>
[[వర్గం:అంతర్వికీ లింకుల్లేని మూసలు]]
</noinclude>
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/3115582" నుండి వెలికితీశారు