మాడ్యూల్:Language/data/iana variants: కూర్పుల మధ్య తేడాలు