"ముహమ్మద్ వంశవృక్షం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

ఆంగ్ల భాగాన్ని ఉంచి తర్జుమా చేపట్టాను
(క్రొత్త పేజీ)
 
(ఆంగ్ల భాగాన్ని ఉంచి తర్జుమా చేపట్టాను)
 
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | p-0 | | | | p-1 | |p-0=[[వహాబ్ ఇబ్న్ అబ్ద్ మునాఫ్]]|p-1=[[హాషిం ఇబ్న్ అబ్ద్ మునాఫ్]]<br> progenitor of the [[బనీ హాషిం]] clanతెగకు పితామహుడు}}
{{familytree | | | | |!| | | | | |!| }}
{{familytree | | | | p-1 |~|y|~| p-2 |~|~|~|~|~|~|y| p-3 | p-1=[[ఫాతిమా బిన్త్ అమ్ర్]]|p-2=[[షైబా ఇబ్న్ హాషిమ్|అబ్దుల్ ముత్తలిబ్]], grandfatherతాత|p-3 =[[హాలా బిన్త్ వహాబ్]]}}
{{familytree | | | | | |,|-|^|-|v|-|+|v|-|-|-|.| |`|-|-|.| }}
{{familytree | p-1 |y| p-2 | | p-3 |!| p-4 | | p-5 | | p-6 |p-1=[[ఆమినా బిన్త్ వహాబ్]], motherతల్లి|p-2=[[అబ్దుల్లా ఇబ్న్ అబ్దుల్ ముత్తలిబ్|అబ్దుల్లా]], father|p-3=[[అబూ తాలిబ్ ఇబ్న్ అబ్దుల్ ముత్తలిబ్|అబూ తాలిబ్]], uncleపినతండ్రి|p-4=[[Alఅల్-Zubairజుబైర్ ibnఇబ్న్ Abdఅబ్దుల్ al-Muttalibముత్తలిబ్|Alఅల్-Zubairజుబైర్]], uncleపినతండ్రి|p-5=[[Harithహారిస్ ibnఇబ్న్ Abdఅబ్దుల్ al-Muttalibముత్తలిబ్|Harithహారిస్]], uncleపినతండ్రి|p-6=[[Hamzaహమ్జా ibnఇబ్న్ Abdఅబ్దుల్ al-Muttalibముత్తలిబ్|Hamzaహంజా]], uncleపినతండ్రి}}
{{familytree | | | |!| | | | | |!| |)|-|-|.| | }}
{{familytree | p-0 |!| p-3 | | |!| p-1 | | p-2 | | p-4 |p-1=[[అబ్బాస్ ఇబ్న్ అబ్దుల్ ముత్తలిబ్|అబ్బాస్]], పినతండ్రి|p-2=[[అబూ లహబ్ ఇబ్న్ అబ్దుల్ ముత్తలిబ్|అబూ లహబ్]], పినతండ్రి|p-0=[[తువేబా]], మొదటి దాది|p-3=[[హలీమా బిన్త్ అబ్దుల్లా|హలీమా]], రెండవ దాది|p-4=[[అర్వా బిన్త్ అబ్దుల్ ముత్తలిబ్]], పినతల్లి}}
{{familytree | p-0 |!| p-3 | | |!| p-1 | | p-2 | | p-4 |p-1=[[Abbas ibn Abd al-Muttalib|Abbas]], uncle|p-2=[[Abu Lahab ibn abd al-Muttalib|Abu Lahab]], uncle|p-0=[[Thuwaybah]],first nurse|p-3=[[Halimah bint Abdullah|Halimah]],second nurse|p-4=[[Arwa bint Abd al-Muttalib]], aunt}}
{{familytree | | | |!| | | | | |!| |!}}
{{familytree |F|~| p-1 |y| p-2 |!| p-4 |p-1='''[[Muhammad]]''', '''The Prophet'''|p-2=[[Khadija]], first wife|p-4=[[Ibn Abbas]], paternal cousin}}
17,648

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/316292" నుండి వెలికితీశారు