"ముహమ్మద్ వంశవృక్షం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

తర్జుమా
(తర్జుమా)
(తర్జుమా)
{{familytree |:|,|-| p-1 |~| p-2 | | | | | | p-3 | | p-4 |p-1=[[ఫాతిమా జహ్రా|ఫాతిమా]], సంతానం గలిగి జీవించిన ఒకే ఒక కుమార్తె|p-2=[[అలీ ఇబ్న్ అబీ తాలిబ్]], తండ్రి తరపున సోదరుడు (paternal cousin)| p-3=[[ఖాసిం ఇబ్న్ ముహమ్మద్|ఖాసిం]] (605), ఖదీజాతో కలిగిన కుమారుడు|p-4=[[అబ్దుల్లా ఇబ్న్ ముహమ్మద్|అబ్దుల్లాహ్]] (615), ఖదీజాతో కలిగిన రెండవ కుమారుడు}}
{{familytree |:|!| | | | | | | | |}}
{{familytree |:|!| | | | p-4 | | p-1 |y| p-2 |~| p-3 | | p-5 |p-1=[[రుకయ్యా బిన్త్ ముహమ్మద్|రుకయ్యాహ్]] (624), [[ఖదీజా కుమార్తెల పరంపర]]|p-2=[[ఉస్మాన్]] (656), nephew|p-3=[[ఉమ్మ్ కుల్సుమ్ బిన్త్ ముహమ్మద్|ఉమ్మ్ కుల్సుమ్]] (630), [[Genealogyఖదీజా ofకుమార్తెల Khadijas daughtersపరంపర]]|p-4=[[జైనబ్ బిన్త్ ముహమ్మద్|జైనబ్]] (629), [[ఖదీజా కుమార్తెల పరంపర]]|p-5=[[జైద్ ఇబ్న్ ముహమ్మద్|జైద్]] (627), దత్తకుమారుడు}}
{{familytree |:|!| | | |,|^|.| | | | |!| | | | | | | | |!|}}
{{familytree |:|!| | p-1 | | p-2 | | p-3 | | | | | | | p-4 |p-1=[[అలీ ఇబ్న్ జైనబ్|అలీ]] (630), మనవడు|p-2=[[ఉమ్మాహ్ బిన్త్ జైనబ్|ఉమ్మాహ్]] (685), granddaughter who married [[Ali]]|p-3=[[Abd-Allahఅబ్దుల్లా ibnఇబ్న్ Uthmanఉస్మాన్]] (?)|p-4=[[Usamaఒసామా ibnఇబ్న్ Zaydజైద్]] (?)}}
{{familytree |:|`|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |}}
{{familytree |:| p-1 | | p-2 | | p-3 | | p-4 | | p-5 | | |p-1=[[Muhsinముహ్సిన్ ibnఇబ్న్ Aliఅలీ|Muhsinముహ్సిన్]] (?),p-2=[[Hasanహసన్ ibnఇబ్న్ Aliఅలీ]]|p-3=[[Husaynహుసేన్ ibnఇబ్న్ Aliఅలీ]]|p-4=[[Ummఉమ్మ్ Khultumకుల్సుమ్ bintబిన్త్ Aliఅలీ]]|p-5=[[Zaynabజైనబ్ bintబిన్త్ Aliఅలీ]]}}
{{familytree |D|~|~|~|V|~|~|~|V|~|~|~|V|~|~|~|7|~|~|~|7| |}}
{{familytree |:| p-1 |:| p-2 |:| p-3 |:| p-4 |:| p-5 |:| p-6 |p-1=?|p-2=[[Abu Bakrఅబూబక్ర్]] ([[Familyఅబూబక్ర్ tree of Abu Bakr|treeవంశవృక్షం]], 634)|p-3=[[Umarఉమర్ ఇబ్న్ ఖత్తాబ్]]|p-4=?|p-5=?|p-6=?}}
{{familytree |:| |!| |:| |!| |:| |!| |:| |!| |:| |!| |:| |}}
{{familytree |L| p-1 |L| p-2 |L| p-3 |L| p-4 |L| p-5 |L| p-6 |p-1=[[Sawda bint Zama|Sawda]] (?)|p-2=[[Aisha]] ([[Family tree of Aisha bint Abu Bakr|tree]], ?)|p-3=[[Hafsa bint Umar|Hafsa]] (?)|p-4=[[Zaynab bint Khuzayma|Zaynab bint Khuzayma]] (?)|p-5=[[Umm Salama Hind bint Abi Umayya|Umm Salama]] (?)|p-6=[[Zaynab bint Jahsh]] (?)}}
17,648

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/316394" నుండి వెలికితీశారు