"కురుక్షేత్ర సంగ్రామం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

 
==యుద్ధ సన్నాహాలు==
శ్రీకృష్ణుడి దగ్గర చాలా పెద్ద సైన్యం ఉంది. అంతే కాక శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా గొప్ప యోధుడు. కాబట్టి ఆయన సహాయం అర్థించడానికి ఇద్దరూ ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళారు. ఇది క్రిష్ణుని భక్తులకు చాలా ఆసక్తికరమైన ఘట్టం. ముందుగా దుర్యోధనుడు వస్తాడు. అప్పటికి కృష్ణుడు నిద్రపోతుంటాడు.
 
[[Krishna]] had one of the largest armies and was Himself a great warrior. [[Duryodhana]] and [[Arjuna]] thus both went to Krishna at [[Dwarka]] to ask for His help. This is a famous part of the story, especially dear to Krishna devotees. Duryodhana arrived first, and found Krishna asleep. Being arrogant and viewing himself as equal to Krishna, Duryodhana chose a seat at Krishna's head and waited for Him to rouse. Arjuna arrived later, and being a humble devotee of Krishna, chose to sit and wait at Krishna's feet. When Krishna woke up, He saw Arjuna first and gave him the first right to make his request. Krishna told Arjuna and Duryodhana that He would give His mighty Narayani sena, 'opulent, Lordly army' to one side, and Himself unarmed to the other. Since Arjuna was given the first opportunity to choose, Duryodhana was worried that Arjuna would choose the mighty army of Krishna. When given the choice of either Krishna's army or Krishna Himself on their side, Arjuna on behalf of the Pandavas chose Krishna, unarmed on His own, relieving Duryodhana, who thought Arjuna to be the greatest fool. Later Arjuna requested Krishna to be his charioteer, and Krishna, being an intimate friend of Arjuna, agreed wholeheartedly, and hence received the name Paarthasaarthy, or 'charioteer of the son of Prithaa'. Both Duryodhana and Arjuna returned satisfied.
 
While camping at a place called Upaplavya, in the territory of [[Virata]], the Pandavas gathered their armies. Contingents arrived from all parts of the country and soon Pandavas had a large force of seven divisions. The Kauravas managed to raise an even larger army of eleven divisions. Many [[Kingdoms of Ancient India|kingdoms of ancient India]] such as [[Dwaraka]], [[Kasi]], [[Kekaya]], [[Magadha]], [[Matsya]], [[Chedi Kingdom|Chedi]], [[Pandya]] and the [[Yadu]]s of [[Mathura]] were allied with the [[Pandava]]s; while the allies of the [[Kaurava]]s comprised of the kings of Pragjyotisha, [[Anga]], [[Kekaya]], Sindhudesa, Mahishmati, [[Avanti]] in Madhyadesa, [[Madra]]s, [[Gandhara]]s, [[Bahlikas]], [[Kambojas]] (with [[Yavanas]], [[Sakas]], [[Tusharas]] etc) and many others.
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/338533" నుండి వెలికితీశారు