"ముస్లిం శాస్త్రవేత్తలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

* [[ముహమ్మద్ అల్-ఫజారి]]
* [[నౌబక్త్]]
* [[అల్-క్వారిజ్మి క్వారిజిమి]], ఇతను గణితజ్ఞుడు కూడా
* [[జాఫర్ ఇబ్న్ ముహమ్మద్ అబూ మాషర్ అల్ బల్కి]] ([[:en:Ja'far ibn Muhammad Abu Ma'shar al-Balkhi|అబుల్ మాసర్]] (Albumasar)
* [[అల్ ఫర్ఘాని]] ([[:en:Al-Farghani]])
* [[:en:Banū Mūsā]] (Ben Mousa)
** [[:en:Ja'far Muhammad ibn Mūsā ibn Shākir]]
** [[:en:Ahmad ibn Mūsā ibn Shākir]]
** [[:en:Al-Hasan ibn Mūsā ibn Shākir]]
* [[:en:Thābit ibn Qurra]] (Thebit)
** [[:en:Sinan ibn Thabit]]
** [[:en:Ibrahim ibn Sinan]]
* [[:en:Al-Majriti]]
* [[:en:Muhammad ibn Jābir al-Harrānī al-Battānī]] (Albatenius)
* [[:en:Al-Farabi]] (Abunaser)
* [[:en:Abd Al-Rahman Al Sufi]]
* [[:en:Abdul Ahad (astronomer)|Abdul Ahad]], an astronomer and science fiction author<ref>Defined ''Ahad's Sphere'' of the [[Sun]][http://www.publishedauthors.net/aa_spaceagent/news.html] </ref>
* [[:en:Abu Sa'id Gorgani]]
* [[:en:Kushyar ibn Labban]]
* [[:en:Abū Ja'far al-Khāzin]]
* [[:en:Al-Mahani]]
* [[:en:Al-Marwazi]]
* [[:en:Al-Nayrizi]]
* [[:en:Al-Saghani]]
* [[:en:Al-Farghani]]
* [[:en:Abu Nasr Mansur]]
* [[:en:Abū Sahl al-Qūhī]] (Kuhi)
* [[:en:Abu-Mahmud al-Khujandi]]
* [[:en:Abū al-Wafā' al-Būzjānī]]
* [[:en:Ibn Yunus]]
* [[:en:Ibn al-Haytham]] (Alhacen)
* [[:en:Abū Rayhān al-Bīrūnī]]
* [[ఇబ్న్ సీనా]] [[:en:Avicenna]]
* [[:en:Abū Ishāq Ibrāhīm al-Zarqālī]] (Arzachel)
* [[Omar Khayyám]]
* [[Al-Khazini]]
17,648

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/350219" నుండి వెలికితీశారు