"ముస్లిం శాస్త్రవేత్తలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

* [[:en:Ibn Yunus]]
* [[:en:Ibn al-Haytham]] (Alhacen)
* [[అల్ బెరూని]]
* [[:en:Abū Rayhān al-Bīrūnī]]
* [[ఇబ్న్ సీనా]] [[:en:Avicenna]]
* [[:en:Abū Ishāq Ibrāhīm al-Zarqālī]] (Arzachel)
* [[ఒమర్ ఖయ్యాం]]
* [[Omar Khayyám]]
* [[:en:Al-Khazini]]
* [[:en:Ibn Bajjah]] (Avempace)
* [[:en:Ibn Tufail]] (Abubacer)
* [[:en:Nur Ed-Din Al Betrugi]] (Alpetragius)
* [[:en:Averroes]]
* [[:en:Al-Jazari]]
* [[:en:Sharaf al-Dīn al-Tūsī]]
* [[:en:Anvari]]
* [[:en:Mo'ayyeduddin Urdi]]
* [[నాసిరుద్దీన్ తూసి]] [[Nasir al-Din Tusi]]
* [[:en:Qutb al-Din al-Shirazi]]
* [[:en:Ibn al-Shatir]]
* [[:en:Shams al-Dīn al-Samarqandī]]
* [[:en:Jamshīd al-Kāshī]]
* [[:en:Ulugh Beg]], also a mathematician
* [[:en:Taqi al-Din]], Ottoman astronomer
* [[:en:Ahmad Nahavandi]]
* [[:en:Haly Abenragel]]
* [[:en:Abolfadl Harawi]]
* [[:en:Kerim Kerimov]], a founder of [[Soviet space program]], a lead architect behind first [[human spaceflight]] ([[Vostok 1]]), and the lead architect of the first [[space station]]s ([[Salyut]] and [[Mir]])<ref>Peter Bond, [http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4158/is_20030407/ai_n12692130 Obituary: Lt-Gen Kerim Kerimov], ''[[The Independent]]'', 7 April 2003.</ref><ref>Betty Blair (1995), "Behind Soviet Aeronauts", ''[[Azerbaijan International]]'' '''3''' (3).</ref>
* [[:en:Farouk El-Baz]], a [[NASA]] scientist involved in the first [[Moon landing]]s with the [[Apollo program]]<ref>[http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1169545087624&pagename=Zone-English-HealthScience%2FHSELayout Farouk El-Baz: With Apollo to the Moon], [[IslamOnline]] interview</ref>
* [[అబ్దుల్ కలాం]]
* [[Abdul Kalam]]
* [[:en:Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud]]
* [[ముహమ్మద్ ఫార్సి]] [[:en:Muhammed Faris]]
* [[:en:Abdul Ahad Mohmand]]
* [[:en:Talgat Musabayev]]
* [[:en:Anousheh Ansari]]
* [[:en:Amir Ansari]]
* [[:en:Essam Heggy]], a planetary scientist involved in the [[NASA]] [[Exploration of Mars|Mars Exploration Program]]<ref> [http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1177155965285&pagename=Zone-English-HealthScience%2FHSELayout Essam Heggy: Into the Heart of Mars], [[IslamOnline]] interview</ref>
* [[:en:Ahmed Salem]]
* [[:en:Alaa Ibrahim]]
* [[:en:Mohamed Sultan]]
* [[:en:Shadia Habbal]] specialist in sun physics.
* [[]] [[:en:Ahmed Noor]]
* [removed due to inaccuracy/unverifiable fact]
 
== రసాయనిక శాస్త్రజ్ఞులు మరియు అల్కెమిస్టులు ==
17,648

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/350377" నుండి వెలికితీశారు