"ముస్లిం శాస్త్రవేత్తలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

*[[Shams al-Mo'ali Abol-hasan Ghaboos ibn Wushmgir]] (Qabus) (d. 1012), economist
*[[Abū Rayhān al-Bīrūnī]] (973-1048), considered the "first [[Anthropology|anthropologist]]"<ref name=Ahmed>Akbar S. Ahmed (1984). "Al-Beruni: The First Anthropologist", ''RAIN'' '''60''', p. 9-10.</ref> and father of [[Indology]]<ref name=Khan>Zafarul-Islam Khan, [http://milligazette.com/Archives/15-1-2000/Art5.htm At The Threshold Of A New Millennium – II], ''The Milli Gazette''.</ref>
* [[ఇబ్న్ సీనా]], [[Avicenna|Ibn Sina]] (Avicenna) (980–1037), economist
*[[Ibn Miskawayh]] (b. 1030), economist
* [[అల్-ఘజాలి]], [[Al-Ghazali]] (Algazel) (1058–1111), economist
*[[Al-Mawardi]] (1075–1158), economist
*[[Nasīr al-Dīn al-Tūsī]] (Tusi) (1201-1274), economist
*[[Ibn al-Nafis]] (1213-1288), [[List of sociologists|sociologist]]
*[[Ibn Taymiyyah]] (1263–1328), economist
* [[ఇబ్న్ ఖుల్దూన్]], [[:en:Ibn Khaldun]] (1332-1406), forerunner of [[social sciences]]<ref>Akbar Ahmed (2002). "Ibn Khaldun’s Understanding of Civilizations and the Dilemmas of Islam and the West Today", ''Middle East Journal'' '''56''' (1), p. 25.</ref> such as [[demography]],<ref name=Mowlana>H. Mowlana (2001). "Information in the Arab World", ''Cooperation South Journal'' '''1'''.</ref> [[cultural history]],<ref>Mohamad Abdalla (Summer 2007). "Ibn Khaldun on the Fate of Islamic Science after the 11th Century", ''Islam & Science'' '''5''' (1), p. 61-70.</ref> [[historiography]],<ref>Salahuddin Ahmed (1999). ''A Dictionary of Muslim Names''. C. Hurst & Co. Publishers. ISBN 1850653569.</ref> [[philosophy of history]],<ref name=Akhtar>Dr. S. W. Akhtar (1997). "The Islamic Concept of Knowledge", ''Al-Tawhid: A Quarterly Journal of Islamic Thought & Culture'' '''12''' (3).</ref> [[sociology]]<ref name=Mowlana/><ref name=Akhtar/> and [[economics]]<ref>I. M. Oweiss (1988), "Ibn Khaldun, the Father of Economics", ''Arab Civilization: Challenges and Responses'', [[New York University Press]], ISBN 0887066984.</ref><ref>Jean David C. Boulakia (1971), "Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist", ''The Journal of Political Economy'' '''79''' (5): 1105-1118.</ref>
*[[Al-Maqrizi]] (1364-1442), economist
*[[Akhtar Hameed Khan]], [[Pakistan]]i social scientist; pioneer of [[microcredit]]
17,648

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/350765" నుండి వెలికితీశారు