"ట్రైకోమోనాస్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

[[Image:Pap test trichomonas.JPG|thumb|right|Pap smear, showing infestation by ''Trichomonas vaginalis''. Papanicolau stain, 400x.]]
 
సామాన్యంగా చేసే [[పాప్ స్మియర్]] పరీక్ష (Pap smear) లో ఇవి కనిపించినా అనుభవం లేనివారికి వీనిని గుర్తించడం కష్టం, అందువలన ఈ పరీక్ష ద్వారా వ్యాధి గుర్తించే వారి సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది. ట్రైకోమోనాస్ క్రిముల్ని యోనిద్రవాలను తడిగానే సూక్ష్మదర్శిని ద్వారా పరీక్షించి వీనియొక్క స్క్రూ చలనం మూలంగా సులువుగా గుర్తించవచ్చును. ప్రస్తుతం అన్నింటి కన్నా క్రిముల వర్ధనం (Culture) ద్వారా వ్యాధిని నిర్ధారించవచ్చును.<ref name=Ohlermeyer_1998>{{cite journal |author=Ohlemeyer CL, Hornberger LL, Lynch DA, Swierkosz EM |title=Diagnosis of Trichomonas vaginalis in adolescent females: InPouch TV culture versus wet-mount microscopy |journal=The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine |volume=22 |issue=3 |pages=205–8 |year=1998 |month=March |pmid=9502007 |doi= |url=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1054139X97002140}}</ref><ref name=Sood_2007>{{cite journal |author=Sood S, et al |title=InPouch TV culture for detection of Trichomonas vaginalis. |journal=Indian J Med Res |volume=125 |pages=567-571 |pmid=17598943 |year=2007}}</ref> with a sensitivity range of 75-95%.<ref name=pmid17578778>{{cite journal | title=Rapid antigen testing compares favorably with transcription-mediated amplification assay for the detection of Trichomonas vaginalis in young women. | author = Huppert JS | coauthors = Mortensen JE, Reed JL, Kahn JA, Rich KD, Miller WC, Hobbs M | journal = Clinical Infectious Diseases | date = July 15 2007 | volume = 45 | issue = 2 | pages = 194-198 | pmid = 17578778 | doi = 10.1086/518851 | url = http://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/518851}}</ref> Newer methods, such as [[rapid antigen test]]ing and [[transcription-mediated amplification]], have even greater sensitivity, but are not in widespread use.<ref name=pmid17578778/> The presence of ''T. vaginalis'' can also be diagnosed by [[polymerase chain reaction|PCR]], using the primers L23861 Fw and Rev.<ref name=Schirm_2007>{{cite journal |author=Schirm J, Bos PA, Roozeboom-Roelfsema IK, Luijt DS, Möller LV |title=Trichomonas vaginalis detection using real-time TaqMan PCR |journal=Journal of microbiological methods |volume=68 |issue=2 |pages=243–7 |year=2007 |month=February |pmid=17005275 |doi=10.1016/j.mimet.2006.08.002 |url=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167-7012(06)00246-6}}</ref>
 
Infection isవ్యాధిని treated and cured withమెట్రోనిడజోల్ [[metronidazole]] orలేదా టినిడజోల్ [[tinidazole]], andమాత్రలతో సులువుగా నయం చేయవచ్చును. should be prescribed to any [[sexual partner]](s) as well because they may potentially be [[asymptomatic carrier]]s.<ref name=Cudmore_2004>{{cite journal |author=Cudmore SL, Delgaty KL, Hayward-McClelland SF, Petrin DP, Garber GE |title=Treatment of infections caused by metronidazole-resistant Trichomonas vaginalis |journal=Clinical microbiology reviews |volume=17 |issue=4 |pages=783–93, table of contents |year=2004 |month=October |pmid=15489348 |pmc=523556 |doi=10.1128/CMR.17.4.783-793.2004 |url=http://cmr.asm.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=15489348}}</ref>
 
==మూలాలు==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/394152" నుండి వెలికితీశారు