"చుట్టరికాలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

1,934 bytes added ,  11 సంవత్సరాల క్రితం
సవరణ సారాంశం లేదు
 
 
*అమ్మ =: తల్లి.
*అయ్య =: తండ్రి.
*నాననాన్న =: తండ్రి.
*అన్న;: వయసులో పెద్ద ఐన సహోదరుడు.
*తమ్ముడు;: వయసులో చిన్న ఐన సహోదరుడు.
*అక్క;: వయసులో పెద్ద ఐన సహోదరి.
*చెల్లెలు;: వయసులో చిన్న ఐన సహోదరి.
*తాత;: తల్లి/తండ్రి యొక్క తండ్రి.
*అమ్మమ్మ;: తల్లి యొక్క తల్లి.
*నాయనయ్య;: తండ్రి యొక్క తండ్రి.
*నయనమ్మ;నాయనమ్మ: తండ్రి యొక్క తల్లి.
*ముత్తాత: తాత యొక్క తండ్రి.
*పెదనాన;తండ్రి యొక్క అన్న మరియు అన్న వరస ఐన ఇతర బదుంవులు.
*తాతమ్మ: తాత యొక్క తల్లి.
*పెద్దమ్మ;తల్లి అక్క మరియు అక్క వరస ఐన ఇతర బందువులు.
*జేజెమ్మ: నాయనమ్మ/అమ్మమ్మ యొక్క తల్లి
*మేనఅత్త;తండ్రి యొక్క సోదరి.
*పెదనాన;పెద్దనాన: తండ్రి యొక్క అన్న మరియు అన్న వరస ఐన ఇతర బదుంవులు, తల్లి యొక్క అక్క భర్త.
*మేనమామ;తల్లి సోదరుడు.
*పెద్దమ్మ;: తల్లి అక్క మరియు అక్క వరస ఐన ఇతర బందువులు, తండ్రి యొక్క అన్న భార్య.
*మామ;మేనఅత్త యొక్క భర్త.
*మేనఅత్త;మేనత్త: తండ్రి యొక్క సోదరి.
*అత్త;మేనమామ భార్య.
*పిన్ని;మేనమామ: తల్లి యొక్క చెల్లెలుసోదరుడు.
*మామ;మేనఅత్త / మామయ్య: మేనత్త యొక్క భర్త.
*బాబాయి;తండ్రి యొక్క తమ్ముడు.
*అత్త; / అత్తయ్య: మేనమామ భార్య.
*బావ;తన కంటే పెద్ద వాడైన అత్త లేక మామ కొడుకు.
*మామగారు: భర్త యొక్క తండ్రి.
*మరదలు;తన కంటే చిన్న ఐన అత్త లేక మామ కూతురు.
*అత్తగారు: భర్త యొక్క తల్లి.
*వదిన;తన కంటే పెద్ద ఐన అత్త లేక మామ కూతురు.
*పిన్ని: తల్లి యొక్క చెల్లెలు, తండ్రి యొక్క తమ్ముని భార్య.
*భర్త;వివాహమాడిన పురుషుడు.
*బాబాయి;: తండ్రి యొక్క తమ్ముడు, తల్లి యొక్క చెల్లెలి భర్త.
*భార్య;వివాహమాడిన స్త్రీ.
*బావ;: తన కంటే పెద్ద వాడైన అత్త లేక మామ కొడుకు, భర్త యొక్క అన్నగారు.
*బావమరిది: భార్య యొక్క సోదరుడు.
*మరిది: తన కంటే చిన్న వాడైన అత్త లేక మామ కొడుకు, భర్త యొక్క తమ్ముడు.
*తోడల్లుడు: భార్య యొక్క సహోదరి భర్త.
*మరదలు;: తన కంటే చిన్న ఐన అత్త లేక మామ కూతురు, భార్య చెల్లెలు, తమ్ముని భార్య.
*వదిన;: తన కంటే పెద్ద ఐన అత్త లేక మామ కూతురు, అన్నగారి భార్య.
*ఆడపడుచు/ఆడబిడ్ద: భర్త యొక్క సహోదరి
*తోడికోడలు: భర్త యొక్క సహోదరుని భార్య.
*భర్త;: వివాహమాడిన పురుషుడు.
*భార్య;: వివాహమాడిన స్త్రీ.
*కోడలు: కుమారుని భార్య.
*మేనకోడలు: మగవారికి సహోదరి కూతురు, ఆడవారికి సహోదరుని కూతురు.
*అల్లుడు: కుమార్తె యొక్క భర్త.
*మేనల్లుడు: మగవారికి సహోదరి కొదుకు, ఆడవారికి సహోదరుని కొదుకు.
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/443602" నుండి వెలికితీశారు