శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

2 బైట్లను తీసేసారు ,  13 సంవత్సరాల క్రితం
శిరోదేవి, శిఖాదేవి, కవచదేవి, నేత్రదేవి, అస్త్రదేవి, కామేశ్వరి, భగమాలిని, నిత్యక్లిన్నే, భేరున్డే,
వహ్నివాసిని, మహావజ్రేశ్వరి, శివదూతి, త్వరితే, కులసున్దరి, నిత్యే, నీలపతాకే, విజయే, సర్వమఙ్గలే,
జ్వాలామాలిని, చిత్రే, మహానిత్యే, పరమేశ్వరపరమేశ్వరి, మిత్రేశమయి, ఉడ్డీశమయి, చర్యానాథమయి,
, లోపాముద్రమయి, అగస్త్యమయి, కాలతాపసమయి, ధర్మాచార్యమయి, ముక్తకేశీ, శ్వరమయి,
దీపకలానాథమయి, విష్నుదేవమయి, ప్రభాకరదేవమయి, తేజోమయి, మనోజదేవమయి,
కల్యాణదేవమయి, వాసుదేవమయి, రత్నదేవమయి, శ్రీరామానన్దమయి, అణిమాసిద్ధే, లఘిమాసిద్ధే,
గరిమాసిద్ధే, మహిమాసిద్ధే, ఈశిత్వసిద్ధే, పశిత్వసిద్ధే, ప్రాకామ్యసిద్ధే, భుక్తి సిద్ధే, ఇచ్ఛాసిద్ధే, ప్రాప్తిసిద్ధే,
10

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/450762" నుండి వెలికితీశారు