శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

చి
</poem> markup
చి (</poem> markup)
== '''దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రామ్''' ==
<poem>
హ్రీంకారాననగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీంకలామ భిబ్రతీం సౌవర్ణామ్బరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలాం . వన్దే పుస్తకపాశమన్కుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకలాం శ్రీచక్రసఞ్చారిణీమ ..అస్య శ్రీశుద్ధశక్తిమాలామహామన్త్రస్య, ఉపస్థేన్ద్రియాధిష్ఠాయీవరుణాదిత్య ఋషిః దైవీ గాయత్రీ ఛన్దఃసాత్వికకకారభట్టారకపీఠస్థిత కామేశ్వరాఙ్కనిలయా మహాకామేశ్వరీ శ్రీ లలితాభట్టారికా
దేవతా, ఐం బీజం క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం మమఖడ్గసిద్ధ్యర్థే సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః, మూలమన్త్రేణషడఙ్గన్యాసం కుర్యాత .ధ్యానమ
మహామహారాజ్ఞి, మహామహాశక్తే, మహామహాగుప్తే, మహామహాజ్ఞప్తే, మహామహానన్దే, మహామహాస్కన్ధే,
మహామహాశయే, మహామహా శ్రీచక్రనగరసామ్రాజ్ఞి, నమస్తేనమస్తే నమస్తే నమః .
</poem>
28,602

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/450863" నుండి వెలికితీశారు