"ఓం నమో శివరుద్రాయ" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

"శివ" అనే శబ్దమే ఒక నాదం. ఎన్నో రకాలుగా వర్ణించడానికి ఆస్కారం ఉన్న అంశం శివతత్వం. దీనిని పల్లెవాసుల స్వచ్ఛతను కలిపి సామాన్యమైన భాషలోని రచన "సదాశివా సన్యాసీ తాపసీ కైలాసవాసీ" అని మొదలౌతుంది.
 
చివరికి వెళ్లేసరికి "లోకాలనేలేటోడు నీకు సాయం కాకపోడూ" అని చెబుతూ సామీ అంటే హామీ తానై ఉంటాడ"ని ధైర్యం చెబుతుంది. చెప్పకనే పైపైకలా బైరాగిలో ఉంటాడని, మంచును మంటను ఒంటేఒక్క తీరుగా లెక్కసేయని ఎన్నో శివుని లీలల్ని చెబుతాడు.
 
 
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/586044" నుండి వెలికితీశారు