"స్టియరిక్ ఆమ్లం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

===స్టియరిక్‌ ఆమ్లంను ఉత్పత్తి చేయుట===
 
*జంతుకొవ్వులలో స్టియరిక్‌ఆమ్లంజంతు కొవ్వులలో స్టియరిక్‌ ఆమ్లం ట్రైస్టియరిన్‌గా వుండును. అందుచే జంతుకొవ్వులను 'హైడ్రొలిసిస్' చెయ్యడం వలన స్టియరిన్‌ఆమ్లంస్టియరిన్‌ ఆమ్లం ఉత్పత్తి అగును. అయితే ఇందులో అల్పప్రమాణంలో ఇతరకొవ్వుఆమ్లాలువుండునుఇతర కొవ్వుఆమ్లాలు వుండును.
*స్టియరిక్‌ఆమ్లం అధికశాతంలోస్టియరిక్‌ ఆమ్లం అధిక శాతంలో కలిగివున్న శాకకొవ్వుల నూనెలోని కొవ్వుఆమ్లాలను, హైడ్రొలిసిస్ ద్వారా కొవ్వుఆమ్లాలుగాకొవ్వు ఆమ్లాలుగా విడగొట్తి, కొవ్వుఆమ్లాలను అంశికస్వేదనం[[అంశిక స్వేదనం]] (fractional distillation) చెయ్యడం ద్వారా స్టియరిక్‌ఆమ్లాన్నిస్టియరిక్‌ ఉత్పత్తిచెయ్యవచ్చునుఆమ్లాన్ని ఉత్పత్తి చెయ్యవచ్చును. నూనెలోని కొవ్వుఆమ్లాల కార్బనుల సంఖ్య తేడా 2 గా వుండటం వలన వాటి మరుగు ఊష్ణోగ్రత లో తేడా తగినంతగా వుండటం వలన అంశీకస్వేదనంఅంశీక స్వేదనం వలన వేరు చెయ్యవచ్చును.
* సులభంగా స్టియరిక్‌ఆమ్లంనుస్టియరిక్‌ ఆమ్లంను తయారుచేయు మరోపద్థతిమరో పద్థతి '[[ఉదజనీకరణ]]' (hydrogenation).ఒలిక్‌ఆమ్లమును ఒలిక్‌ ఆమ్లమును సంపూర్ణ ఉదజనీకరణ (Total hydrogenation) చేయడం వలన ఒలిక్‌ఆమ్లంలోనిఒలిక్‌ ఆమ్లంలోని ద్విబంధం హైడ్రొజనుసంయోగంహైడ్రొజను సంయోగం వలన తొలగింపబడును. శుద్ధీచేసిన ఒలిక్‌ఆమ్లంకుఒలిక్‌ ఆమ్లంకు,నికెల్‌కెటలిస్ట్ నికెల్‌ కెటలిస్ట్ సమక్షంలో, వత్తిడిలో హైడ్రొజను కలిపిన, ఉదజనికరణ జరిగి ఒలిక్‌ఆమ్లంఒలిక్‌ ఆమ్లం స్టియరిక్‌ స్టియరిక్‌అమ్లంగాఅమ్లంగా మారును.
*పారిశ్రామికరంగంలో పారిశ్రామిక రంగంలో వంటకు వుపయుక్తంకానివుపయుక్తం కాని శాకనూనెలను నూనెలను ఉదజనీకరణ చేసి తయారైన ఉదజనికృత కొవ్వు (hydrogenated fat) ను స్టియరిక్‌ఆమ్లంస్టియరిక్‌ ఆమ్లం పేరుతో అమ్మకం చేస్తారు. ఉదజనీకరణ వలన ఎర్పడిన స్టియరిక్‌ఆమ్లంస్టియరిక్‌ ఆమ్లం తెల్లగా, గట్టిగా ముద్దగా వుండును. దీనిని పౌడరుగా, లేదా ఫ్లేక్స్‌గా చేసి బస్తాలలో నింపెదరు.
 
*పారిశ్రామికరంగంలో వంటకు వుపయుక్తంకాని శాకనూనెలను నూనెలను ఉదజనీకరణ చేసి తయారైన ఉదజనికృత కొవ్వు(hydrogenated fat)ను స్టియరిక్‌ఆమ్లం పేరుతో అమ్మకం చేస్తారు.ఉదజనీకరణ వలన ఎర్పడిన స్టియరిక్‌ఆమ్లం తెల్లగా,గట్టిగా ముద్దగా వుండును.దీనిని పౌడరుగా,లేదా ఫ్లేక్స్‌గా చేసి బస్తాలలో నింపెదరు.
 
== వినియాగం==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/644657" నుండి వెలికితీశారు