"అరిస్టోలోకియా" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
 
'''''అరిస్టోలోకియా''''' ('''''Aristolochia''''') [[పుష్పించే మొక్క]]లలో [[అరిస్టోలోకియేసి]] (Aristolochiaceae) కుటుంబానికి చెందిన మొక్కల [[ప్రజాతి]]. ఇవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా విస్తరించాయి.
 
== Selected species ==
* ''[[Aristolochia acuminata]]'' <small>Lam.</small> [[Image:Aristolochia acuminata Blanco1.104.png|right|thumb|''[[Aristolochia acuminata]]'' habitus drawing]]
* ''[[Aristolochia acutifolia]]''
* ''[[Aristolochia allemanii]]''
* ''[[Aristolochia anguicida]]'' <small>Jacq.</small> &ndash; [[Harlequin Dutchman's Pipe]]
* ''[[Aristolochia arborea]]'' [[Image:Aristolochoia arborea0.jpg|right|thumb|''[[Aristolochia arborea]]'' flowers]]
* ''[[Aristolochia arcuata]]'' <small>Mast.</small>
* ''[[Aristolochia auricularia]]''
* ''[[Aristolochia baetica]]''
* ''[[Aristolochia bilabiata]]'' <small>L.</small> &ndash; [[West Indian Dutchman's Pipe]]
* ''[[Aristolochia billardieri]]''
* ''[[Aristolochia bilobata]]'' &ndash; [[Two-lobed Dutchman's Pipe]]
* ''[[Aristolochia bodamae]]''
* ''[[Aristolochia bottae]]''
* ''[[Aristolochia bracteolata]]'' <small>Lam.</small> &ndash; [[Worm Killer]]
* ''[[Aristolochia bridgesii]]'' &ndash; [[Chilean Yellow Fox's Ears]]
* ''[[Aristolochia burelae]]''
* ''[[Aristolochia californica]]'' <small>Torr.</small> &ndash; [[California Pipevine]], California Dutchman's Pipe
* ''[[Aristolochia cauliflora]]'' <small>Ule</small>
* ''[[Aristolochia caudata]]''
* ''[[Aristolochia chachapoyensis]]''
* ''[[Aristolochia chapmaniana]]'' (= ''A. tonduzii'')
* ''[[Aristolochia chilensis]]'' <small>Bridges ex Lindl.</small> &ndash; [[Chilean Fox's Ears]]
* ''[[Aristolochia clematitis]]'' <small>L.</small> &ndash; [[European Birthwort]]
* ''[[Aristolochia colossifolia]]'' &ndash; [[Giant-leaved Aristolochia]]
* ''[[Aristolochia constricta]]''
* ''[[Aristolochia cordiflora]]''
* ''[[Aristolochia cordigera]]''
* ''[[Aristolochia cornuta]]''
* ''[[Aristolochia coryi]]'' <small>I.M.Johnst</small> &ndash; [[Cory's Dutchman's Pipe]]
* ''[[Aristolochia cucurbitifolia]]'' <small>[[Bunzō Hayata|Hayata]]</small>
* ''[[Aristolochia cucurbitoides]]'' <small>C.F.Liang</small>
* ''[[Aristolochia cymbifera]]'' <small>Mart.</small>
* ''[[Aristolochia daemoninoxia]]''
* ''[[Aristolochia dalyi]]''
* ''[[Aristolochia delavayi]]'' <small>[[Adrien René Franchet|Franch.]]</small>
* ''[[Aristolochia deltantha]]''
* ''[[Aristolochia deltoidea]]''
* ''[[Aristolochia didyma]]'' &ndash; [[Aristolochia didyma|Yawar Panga]]
* ''[[Aristolochia durior]]'' (= ''A. macrophylla'') &ndash; [[Common Dutchman's Pipe]], [[Common Pipevine]]
* ''[[Aristolochia erecta]]'' &ndash; [[Swanflower]]
* ''[[Aristolochia eriantha]]'' [[Image:Aristolochia eriantha1.jpg|right|thumb|''[[Aristolochia eriantha]]'' flower]]
* ''[[Aristolochia esperanzae]]'' <small>Kuntze</small>
* ''[[Aristolochia fangchi]]'' <small>Y.C.Wu ex L.D.Chow & S.M.Hwang</small>
* ''[[Aristolochia filipendulina]]''
* ''[[Aristolochia fimbriata]]'' &ndash; [[White-veined Dutchman's Pipe]]
* ''[[Aristolochia foetida]]'' &ndash; [[Jalisco Dutchman's Pipe]]
* ''[[Aristolochia foveolata]]''
* ''[[Aristolochia galeata]]''
* ''[[Aristolochia gibertii]]'' (= ''A. giberti''{{Verify source|date=November 2007}}<!-- "giberti" is possibly just a lapsus rather than a regula synonym -->) [[Image:Aristolochia gibertii.jpg|right|thumb|''[[Aristolochia gibertii]]'' flower]]
* ''[[Aristolochia gigantea]]'' <small>Mart.</small> &ndash; [[Giant Pelican Flower]], Brazilian Dutchman's Pipe
* ''[[Aristolochia glandulosa]]'' <small>J.Kickx f.</small> &ndash; [[Cuban Birthwort]]
* ''[[Aristolochia gorgona]]''
* ''[[Aristolochia grandiflora]]'' <small>Sw.</small> &ndash; [[Pelican Flower]]
* ''[[Aristolochia griffithi]]''
* ''[[Aristolochia guentheri]]''
* ''[[Aristolochia hainanensis]]'' <small>[[Elmer Drew Merrill|Merr.]]</small>
* ''[[Aristolochia hians]]''
* ''[[Aristolochia hirta]]''
* ''[[Aristolochia holtzei]]''
* ''[[Aristolochia indica]]'' <small>L.</small>
* ''[[Aristolochia inflata]]''
* ''[[Aristolochia iquitensis]]''
* ''[[Aristolochia islandica]]''
* ''[[Aristolochia kaempferi]]'' <small>Willd.</small>
* ''[[Aristolochia kewensis]]''
* ''[[Aristolochia klugii]]'' &ndash; [[Moth-winged Birthwort]]
* ''[[Aristolochia labiata]]'' <small>Willd.</small> &ndash; [[Mottled Dutchman's Pipe]], Rooster Flower
* ''[[Aristolochia leuconeura]]''
* ''[[Aristolochia lindneri]]'' [[Image:Aristolochia lindneri6.jpg|right|thumb|''[[Aristolochia lindneri]]'']]
* ''[[Aristolochia lingulata]]''
* ''[[Aristolochia littoralis]]'' <small>[[Domingo Parodi|D.Parodi]]</small> &ndash; [[Elegant Dutchman's Pipe]], Calico Flower
* ''[[Aristolochia longa]]'' &ndash; [[Long Aristolochia]], Sarrasine
* ''[[Aristolochia macrophylla]]'' <small>Lam.</small> [[Image:Aristolochia macrophylla on tree.jpg|right|thumb|''[[Aristolochia macrophylla]]'']]
* ''[[Aristolochia macroura]]''
* ''[[Aristolochia manchuriensis]]''<!-- CurtisBotMag24:86. -->
* ''[[Aristolochia mathewsii]]''
* ''[[Aristolochia maurorum]]''
* ''[[Aristolochia maxima]]'' <small>Jacq.</small> &ndash; [[Florida Dutchman's Pipe]] [[Image:Aristolochia maxima2.jpg|right|thumb|[[Florida Dutchman's Pipe]] (''[[Aristolochia maxima]]'') flowers]]
* ''[[Aristolochia moupinensis]]''
* ''[[Aristolochia nana]]'' &ndash; [[Tiny Pelican Flower]]
* ''[[Aristolochia obliqua]]'' <small>S.M.Hwang</small>
* ''[[Aristolochia odoratissima]]'' <small>L.</small> &ndash; [[Fragrant Dutchman's Pipe]], "[[contrayerva]]" (on [[Jamaica]])
* ''[[Aristolochia orbicularis]]''
* ''[[Aristolochia ornithocephala]]'' &ndash; [[Bird's Head Pipevine]]
* ''[[Aristolochia ovalifolia]]''
* ''[[Aristolochia pallida]]''
* ''[[Aristolochia parviflora]]''
* ''[[Aristolochia paulistana]]'' <small>Hoehne</small>
* ''[[Aristolochia peltata]]'' <small>L.</small> &ndash; [[Peltate Dutchman's Pipe]]
* ''[[Aristolochia pentandra]]'' <small>Jacq.</small> &ndash; [[Marsh's Dutchman's Pipe]]
* ''[[Aristolochia pfeiferi]]'' &ndash; ''[[dubsangid]]'' ([[Kuna language|Kuna]])
* ''[[Aristolochia pilosa]]''
* ''[[Aristolochia pistolochia]]'' <small>L.</small> [[Image:Aristolochia pistolochia flor.jpg|right|thumb|''[[Aristolochia pistolochia]]'' flowers]]
* ''[[Aristolochia poecilantha]]''
* ''[[Aristolochia pontica]]'' [[Image:Aristolochia pontica 2.jpg|right|thumb|''[[Aristolochia pontica]]'' flower]]
* ''[[Aristolochia prostrata]]''
* ''[[Aristolochia pubera]]''
* ''[[Aristolochia raja]]''
* ''[[Aristolochia reticulata]]'' <small>Jacq.</small> &ndash; [[Red River Snakeroot]], [[Texas Dutchman's Pipe]]
* ''[[Aristolochia ridicula]]'' <small>N.E.Br.</small>
* ''[[Aristolochia ringens]]'' <small>Vahl</small> &ndash; [[Gaping Dutchman's Pipe]]
* ''[[Aristolochia rotunda]]'' <small>L.</small> &ndash; [[Smearwort]], Round Birthwort (Bush), English Mercury, Mercury Goosefoot, Allgood, Tola Bona, "[[fat hen]]"
* ''[[Aristolochia rugosa]]'' <small>Lam.</small> &ndash; [[Mat Root]] ([[Trinidad and Tobago]])
* ''[[Aristolochia schippii]]''
* ''[[Aristolochia scytophylla]]'' <small>S.M.Hwang & D.L.Chen</small>
* ''[[Aristolochia sempervirens]]'' <small>L.</small> [[Image:Aristolochia sempervirens1.jpg|right|thumb|''[[Aristolochia sempervirens]]'' flowers]]
* ''[[Aristolochia serpentaria]]'' <small>L.</small> &ndash; [[Virginia Snakeroot]]
* ''[[Aristolochia silvatica]]''
* ''[[Aristolochia sipho]]'' <small>[[Charles Louis L'Héritier de Brutelle|L'Hér.]]</small>
* ''[[Aristolochia socorroensis]]''
* ''[[Aristolochia sprucei]]'' &ndash; [[Spruce-leaved Aristolochia]]
* ''[[Aristolochia stomachoides]]''
* ''[[Aristolochia surinamensis]]'' <small>Willd.</small>
* ''[[Aristolochia tagala]]'' &ndash; [[Indian Birthwort]]
* ''[[Aristolochia taliscana]]''
* ''[[Aristolochia thozetii]]''
* ''[[Aristolochia thwaitesii]]'' <small>Hook</small>
* ''[[Aristolochia tomentosa]]'' <small>Sims</small> &ndash; [[Woolly Pipevine]], [[Woolly Dutchman's Pipe]]
* ''[[Aristolochia tricaudata]]''
* ''[[Aristolochia trilobata]]'' &ndash; ''[[Bejuco de Santiago]]'', Tref (Trinidad and Tobago)
* ''[[Aristolochia tuberosa]]'' <small>C.F.Liang & S.M.Hwang</small>
* ''[[Aristolochia urupaensis]]'' &ndash; [[Heart-leaved Aristolochia]]
* ''[[Aristolochia utriformis]]'' <small>S.M.Hwang</small>
* ''[[Aristolochia watsonii]]'' <small>Woot. & Standl.</small> &ndash; [[Watson's Dutchman's Pipe]]
* ''[[Aristolochia weddellii]]''
* ''[[Aristolochia westlandii]]'' <small>Hemsl.</small>
* ''[[Aristolochia wrightii]]'' <small>Seem.</small>
* ''[[Aristolochia yunnanensis]]'' <small>[[Adrien René Franchet|Franch.]]</small><ref name="GRINSpecies">{{cite web |url=http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/splist.pl?970 |title=GRIN Species Records of ''Aristolochia'' |work=Germplasm Resources Information Network |publisher=United States Department of Agriculture |accessdate=2011-01-08}}</ref><ref name="ITIS">{{ITIS |taxon=''Aristolochia'' |id=18328 |accessdate=2011-01-08}}</ref>
 
==మూలాలు==
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/665696" నుండి వెలికితీశారు