"నాయనార్లు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

==నయనార్లు==
[[File:Kannappa.JPG|thumb|Kannappa Nayanar]]
#నేశఅనయ నయనారు
 
#ఆదిపత్త నయనారు
#సుందర్రామ్మూర్తి — ఈయన భగవంతుని తన స్నేహితునిగా భావించాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయనపై కోపగించుకుంటాడు కూడా. 8 వ శతాబ్దంలో తమిళనాడులోని తిరునవలూర్ లో ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుల ఇంట్లో జన్మించాడు. ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా శివుని కీర్తించే తెవరాన్ని అద్భుతంగా గానం చేసేవాడు.
#అయ్యడిగల్ కడవర్కాన్ నయనారు
#అనయ
#అమరనీది నయనార్
#అడిపత్త
#అయ్యడిగల్ కడవర్కాన్
#అమరనీది
#అప్పుది అడిగళ్
#అరివట్టయ నయనారు
#పూసలార్ఆదిపత్త నయనారు
 
#కన్నప్ప నాయనారు
#దండియదిగళ్ నయనారు
#ఎనటినాథ నయనారు
#ఎరిపాత్త నయనారు
#అయ్యర్కాన్ కాలిక్కామ నయనారు
#గణనాథ నయనారు
#తిరునీలకంఠ నయనారు
#వాయిలారు నయనారు
#మునైయడువారు
#కజ్ హార్ సింగ్ నయనారు
#శేరుతునాయి నయనారు
#ఇడన్ గాజి నయనారు
#పూగజ్ తునాయికరి నయనారు
#కోట్పులి నయనారు
#పూసలార్ నయనారు
#నేశ నయనారు
#కోచెన్ గాట్ చోళ నయనారు
#తిరునీలకంఠ యాజ్ పనార్ నయనారు
#సదయ నాయనారు
#ఇసై జ్ఞాననియారు
#పూగల్ చోళ నయనారు
#నరసింగ మునియారయ్యరు
#ఆదిపత్త నయనారు
#కలికాంబ నయనారు
#కాలియ నయనారు
#సత్తి నయనారు
#అయ్యాదిగళ్ కడవరకోన్ నయనారు
#కానమ పుల్ల నయనారు
#కరైక్కల్ అమ్మయ్యారు(కారక్కాల్ అమ్మ)
#కరి నయనారు
#నిన్రాఋషికజ్ నెడుమరహార్ సింగ్ నయనారు
#కోచెన్ గాట్ చోళ నయనారు
#మంగయార్ కరశియార్
#తిరుమూలకోట్పులి నయనారు
#దండి ఆదిగల్కులాచిరాయి నయనారు
#మనకంచార నయనారు
#మూర్ఖ నయనారు
#మునైయడువారు
#మురుగ నయనారు
#మంగయార్ కరశియార్
#నరసింగ మునియారయ్యరు
#కరినేశ నయనారు
#నిన్రాఋషి నెడుమర నయనారు
#నామినంది అడిగళ్
#పూగజ్ తునాయి నయనారు
#పూసలార్ నయనారు
#పూగల్ చోళ నయనారు
#రుద్రపశుపతి నయనారు
#సదయ నాయనారు
#సత్తి నయనారు
#శేరుతునాయి నయనారు
#సోమశిర నయనారు
#సక్కియ నయనారు
#శిరప్పులి నయనారు
#శిరుతొండ నయనారు
#తిరునీలకంఠ నయనారు
#తిరునీలకంఠ యాజ్ పనార్ నయనారు
#తిరుమూల నయనారు
#ఇసై జ్ఞాననియారు
#చేరమాన్ పెరుమాళ్ నయనారు
#చండీశ్వర నయనారు
#తిరునవుక్కరసారు నయనారు
#కులాచిరాయి నయనారు
#పెరుమిజహలాయి నయనారు
#కరైక్కల్ అమ్మయ్యారు(కారక్కాల్ అమ్మ)
#తిరుమూల నయనారు
#తిరునీలకంఠ నయనారు
#నామినంది అడిగళ్
#తిరుజ్ఞాన సంబంధారు
#ఇయర్ కాన్ కలికామ నయనారు
#మురుగ నయనారు
#రుద్రపశుపతి నయనారు
#తిరునాలై పోవార్ నయనారు (నందనారు)
#తిరుకురిప్పు తొండనయనారు
#మనకంచార నయనారు
#గుగ్గులు కలశ నయనారు
#విరాల్ మిండ నయనారు
#వాయిలారు నయనారు
 
 
 
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/699873" నుండి వెలికితీశారు