"నాయనార్లు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

#కులాచిరాయి నయనారు
#మనకంచార నయనారు
#మంగయార్ కరశియార్
#మూర్ఖ నయనారు
#మునైయడువారు
#మురుగ నయనారు
#నామినంది అడిగళ్
#మంగయార్ కరశియార్
#నరసింగ మునియారయ్యరు
#నేశ నయనారు
#నిన్రాఋషి నెడుమర నయనారు
#తిరునీలకంఠ యాజ్ పనార్ నయనారు
#నామినంది అడిగళ్
#ఇసై జ్ఞాననియారు
#పూగజ్ తునాయి నయనారు
#చేరమాన్ పెరుమాళ్ నయనారు
#చండీశ్వర నయనారు
#తిరుజ్ఞాన సంబంధారు
#ఇయర్ కాన్ కలికామ నయనారు
#గుగ్గులు కలశ నయనారు
 
 
#పెరుమిజహలాయి నయనారు
#పూసలార్ నయనారు
#పూగల్ చోళ నయనారు
#రుద్రపశుపతిపూగజ్ తునాయి నయనారు
#సక్కియ నయనారు
#సదయ నాయనారు
#సత్తి నయనారు
#శేరుతునాయి నయనారు
#సోమశిర నయనారు
#సక్కియ నయనారు
#శిరప్పులి నయనారు
#శిరుతొండ నయనారు
#తిరునీలకంఠసోమశిర నయనారు
 
#తిరునీలకంఠ యాజ్ పనార్ నయనారు
#తిరుకురిప్పు తొండనయనారు
#తిరుమూల నయనారు
#తిరునాలై పోవార్ నయనారు (నందనారు)
#ఇసై జ్ఞాననియారు
#చేరమాన్ పెరుమాళ్ నయనారు
#చండీశ్వర నయనారు
#తిరునవుక్కరసారు నయనారు
#పెరుమిజహలాయి నయనారు
#తిరుమూల నయనారు
#తిరునీలకంఠ నయనారు
#తిరునీలకంఠ యాజ్ పనార్ నయనారు
#తిరుజ్ఞాన సంబంధారు
 
#ఇయర్ కాన్ కలికామ నయనారు
 
#తిరునాలై పోవార్ నయనారు (నందనారు)
#రుద్రపశుపతి నయనారు
#తిరుకురిప్పు తొండనయనారు
#గుగ్గులు కలశవాయిలారు నయనారు
#విరాల్ మిండ నయనారు
#వాయిలారు నయనారు
 
 
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/699876" నుండి వెలికితీశారు