"నాయనార్లు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
 
...... ......
#కరైక్కల్ అమ్మయ్యారు(కారక్కాల్ అమ్మ)
#కజ్ హార్ సింగ నయనారు
#కఝరిత్రరివార్ (చేరమాన్ పెరుమాళ్ నయనారు)
#కోచెన్ గాట్ చోళ నయనారు
#కూత్రువ నయనారు
#కోట్పులి నయనారు
#కులాచిరాయి నయనారు
#గుగ్గులు కలశ నయనారు
#మనకంచార నయనారు
#మంగయార్ కరశియార్
#మెయ్ పొరుల్ నయనారు
#మూర్ఖ నయనారు
#మూర్తి నయనారు
#మునైయడువారు
#మురుగ నయనారు
#నామినంది అడిగళ్
#నరసింగ మునియారయ్యరు
#నేశ నయనారు
#నిన్రాఋషి నెడుమర నయనారు
#పెరుమిజహలాయి నయనారు
#పూసలార్ నయనారు
#పూగల్ చోళ నయనారు
#పూగజ్ తునాయి నయనారు
#సక్కియ నయనారు
#సదయ నాయనారు
#సత్తి నయనారు
#శేరుతునాయి నయనారు
#శిరప్పులి నయనారు
#శిరుతొండ నయనారు
#సోమశిర నయనారు
#సుందర్రామ్మూర్తి — (సుందరారు) ఈయన భగవంతుని తన స్నేహితునిగా భావించాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయనపై కోపగించుకుంటాడు కూడా. 8 వ శతాబ్దంలో తమిళనాడులోని తిరునవలూర్ లో ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుల ఇంట్లో జన్మించాడు. ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా శివుని కీర్తించే తెవరాన్ని అద్భుతంగా గానం చేసేవాడు.
#తిరుజ్ఞాన సంబంధారు
#తిరుకురిప్పు తొండనయనారు
#తిరుమూల నయనారు
#తిరునాలై పోవార్ నయనారు (నందనారు)
#తిరునవుక్కరసారు నయనారు
#తిరునీలకంఠ నయనారు
#తిరునీలకంఠ యాజ్ పనార్ నయనారు
#తిరునీలనక్కార్ నయనారు
#రుద్రపశుపతి నయనారు
#వాయిలారు నయనారు
#విరాల్ మిండ నయనారు
#ఇయర్ కాన్ కలికామ నయనారు
 
#21 కరైక్కల్ అమ్మయ్యారు(కారక్కాల్ అమ్మ)
#22 కజ్ హార్ సింగ నయనారు
#23 కఝరిత్రరివార్ (చేరమాన్ పెరుమాళ్ నయనారు)
#24 కోచెన్ గాట్ చోళ నయనారు
#కోట్పులి25కూత్రువ నయనారు
#శిరప్పులి26కోట్పులి నయనారు
27కులాచిరాయి నయనారు
28మనకంచార నయనారుగుగ్గులు కలశ నయనారు29మంగయార్ కరశియార్
#మెయ్30మెయ్ పొరుల్ నయనారు
#కూత్రువ31మూర్ఖ నయనారు
#మనకంచార32మూర్తి నయనారు
33మునైయడువారు
#మూర్తి34మురుగ నయనారు
#నామినంది35నామినంది అడిగళ్
#నరసింగ36నరసింగ మునియారయ్యరు
#మూర్ఖ37నేశ నయనారు
#నిన్రాఋషి38నిన్రాఋషి నెడుమర నయనారు
39పెరుమిజహలాయి నయనారు
#సక్కియ40పూసలార్ నయనారు
#పూగల్41పూగల్ చోళ నయనారు
#పూగజ్42పూగజ్ తునాయి నయనారు
#నేశ43సక్కియ నయనారు
#సదయ44సదయ నాయనారు
#మురుగ45సత్తి నయనారు
46శేరుతునాయి నయనారు
47శిరప్పులి నయనారు
#శిరుతొండ48శిరుతొండ నయనారు
#పూసలార్49సోమశిర నయనారు
#సుందర్రామ్మూర్తి50సుందర్రామ్మూర్తి — (సుందరారు) ఈయన భగవంతుని తన స్నేహితునిగా భావించాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయనపై కోపగించుకుంటాడు కూడా. 8 వ శతాబ్దంలో తమిళనాడులోని తిరునవలూర్ లో ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుల ఇంట్లో జన్మించాడు. ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా శివుని కీర్తించే తెవరాన్ని అద్భుతంగా గానం చేసేవాడు.
#తిరుజ్ఞాన51తిరుజ్ఞాన సంబంధారు
#తిరుకురిప్పు52తిరుకురిప్పు తొండనయనారు
#సత్తి53తిరుమూల నయనారు
#తిరునాలై54తిరునాలై పోవార్ నయనారు (నందనారు)
55తిరునవుక్కరసారు నయనారు
56తిరునీలకంఠ నయనారు
#తిరునీలకంఠ57తిరునీలకంఠ యాజ్ పనార్ నయనారు
58తిరునీలనక్కార్ నయనారు
59రుద్రపశుపతి నయనారు
#సోమశిర60వాయిలారు నయనారు
#విరాల్61విరాల్ మిండ నయనారు
#ఇయర్62ఇయర్ కాన్ కలికామ నయనారు
6364
 
 
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/701304" నుండి వెలికితీశారు