"జాతీయములు - ఒ, ఓ, ఔ" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
===ఒంటెత్తు పోకడ===
ఎవరితోనూ సంబంధం లేకుండా ప్రవర్తించే తీరు తానొక్కడే ఆలోచించి తీసుకున్న నిర్ణయం ఒంటెద్దు పోకడ
===ఒంటెద్దు పోకడ===
===ఒకనాడు విందు,ఒకనాడు మందు===
ఎవరి మాట వినని వాడ ...ఉదా: వానిది అంతా ఒటెద్దు పోకడ: ఎవరి మాట వినడు.
===ఒంటి కాలిమీద నిలబడ్డాడు===
వెళ్లి పోవడానికి చాల తొందర పడుతున్నాడు: ఉదా: వాడు ఒంటి కాలు మీద నిలబడ్డాడు ఎప్పుడు వెళ్లి పోదామా అని.
===ఒక అంకం ముగిసింది===
ఒక పని అయింది. ఉదా: ఆ పనిలి ఇప్పటికి ఒక అంకం ముగుసింది.
అనిశ్చిత స్థితి, సరిగా లేని సహాయం,క్షణానికో రకంగా ప్రవర్తించటం.ఒకసారి అనుకూలంగానూ,ఒకసారి ప్రతికూలంగానూ వ్యవహరించట
 
===ఒడిలోకొచ్చి పడడం===
దక్కడం, లభించడం
===ఒళ్లు మండడం===
అయిష్టం, కోపం రావడం == వీడంటే వాడికి బలే ఒళ్లు మంట
===ఒక కొలిక్కి వచ్చింది===
పని చివరి దశకు వచ్చిందని అర్థం.
===ఒకనాడు విందు,ఒకనాడు మందు===
===ఒక పంటి కిందికి రావు===
ఏమాత్రం చాలవు, చాలా కొద్దిగా ఉన్నాయి.
అతి తక్కువ ఇళ్లున్న వూరు.
 
===ఒడిలోకొచ్చి పడడం===
===ఒక అంకం ముగిసింది===
దక్కడం, లభించడం
ఒక పని అయింది. ఉదా: ఆ పనిలి ఇప్పటికి ఒక అంకం ముగుసింది.
===ఒళ్లు మండడం===
చాలా చిన్న గ్రామము
అయిష్టం, కోపం రావడం == వీడంటే వాడికి బలే ఒళ్లు మంట
===ఒరగటం=== (వాడొచ్చి ఒరగ బెట్టిందేమి లేదు)
సమకూరటం, ప్రాప్తించటం, పరిస్థితులు సానుకూలంగా మారటం , లాభం రావటం ఈ ప్రభుత్యం వచ్చి మాకు ఒరగ బెట్టినదేమి లేదు.
చాల కోపంగా వున్నదని అర్థం: ఉదా: వాన్ని చూస్తుంటే నాకు వళ్లు మందు తున్నది.
 
===ఒంటెద్దు పోకడ===
ఎవరి మాట వినని వాడ ...ఉదా: వానిది అంతా ఒటెద్దు పోకడ: ఎవరి మాట వినడు.
 
===ఒంటి కాలిమీద నిలబడ్డాడు===
వెళ్లి పోవడానికి చాల తొందర పడుతున్నాడు: ఉదా: వాడు ఒంటి కాలు మీద నిలబడ్డాడు ఎప్పుడు వెళ్లి పోదామా అని.
 
==ఓ==
 
===ఓనమాలు తెలియనివాడు===
అనుభవం లేనివాడు
===ఓడలు బండ్లగు===
దిగజారిన పరిస్తితి.
===ఒడినిండటం===
సంతాన భాగ్యం కలగటం , గోద్ భరనా
===ఓనమాలు తెలియనివాడు===
 
అనుభవం లేనివాడు
===ఓమనుగాయలు===
ఒక ఆట
2,16,290

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/751277" నుండి వెలికితీశారు