రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ సంబంధిత వ్యాధులు: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
** ({{ICD10|I|44|4|i|30}}) [[పూర్వ ఎడమ ఫెసిక్యులార్ అవరోధము]] (Left anterior fascicular block)
** ({{ICD10|I|44|5|i|30}}) [[పర ఎడమ ఫెసిక్యులార్ అవరోధము]] (Left posterior fascicular block)
** ({{ICD10|I|44|6|i|30}}) Otherఇతర andమరియు unspecifiedవిశదీకరింపబడని [[fascicularఫెసిక్యులార్ blockఅవరోధము]]
** ({{ICD10|I|44|7|i|30}}) విశదీకరింపబడని [[ఎడమ కండరపు తంతువుల సముదాయపు శాఖకి వచ్చే అవరోధము]] (Left bundle-branch block]], unspecified)
 
* ({{ICD10|I|45||i|30}}) Otherఇతర [[conductionప్రసరణకి disordersసంబంధించిన అవకతవకలు]] (conduction disorders)
** ({{ICD10|I|45|0|i|30}}) [[కుడి ఫెసిక్యులార్ అవరోధము]] (Right fascicular block]])
** ({{ICD10|I|45|1|i|30}}) Otherఇతర andమరియు unspecifiedవిశదీకరింపబడని [[కుడి కండరపు తంతువుల సముదాయపు శాఖకి వచ్చే అవరోధము]] (right bundle-branch block]])
*** [[కుడి కండరపు తంతువుల సముదాయపు శాఖకి వచ్చే అవరోధము]] NOS
*** [[Right bundle-branch block]] NOS
** ({{ICD10|I|45|2|i|30}}) [[Bifascicularబైఫెసిక్యులార్ blockఅవరోధము]] (Bifascicular block)
** ({{ICD10|I|45|3|i|30}}) [[Trifascicularట్రైఫెసిక్యులార్ blockఅవరోధము]] (Trifascicular block)
** ({{ICD10|I|45|4|i|30}}) [[విశదీకరింపబడని జఠరికల లోపలి అవరోధము ]] (Nonspecific intraventricular block]])
** ({{ICD10|I|45|5|i|30}}) Other specified [[heart block]]
*** [[Sinoatrial block]]
333

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/774431" నుండి వెలికితీశారు