రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ సంబంధిత వ్యాధులు: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
** ({{ICD10|I|45|8|i|30}}) ఇతర విశదీకరించబడిన [[ప్రసరణ అవకతవకలు]] (conduction disorders)
*** [[దీర్ఘమైన క్యుటి సిండ్రోమ్]] (Long QT syndrome)
** ({{ICD10|I|45|9|i|30}}) [[ప్రసరణ అవకతవక]], విశదీకరింపబడనివిశదీకరింపబడనిది
*** [[గుండెకి వచ్చే అవరోధము]] NOS
*** [[స్టోక్స్-ఏడమ్స్ సిండ్రోమ్]] (Stokes-Adams syndrome)
* ({{ICD10|I|46||i|30}}) [[గుండె ఆగిపోవుట]] (Cardiac arrest)
 
* ({{ICD10|I|47||i|30}}) [[Paroxysmalరాత్రి tachycardiaవేళ్ళలో వచ్చే టేకీకార్డియ]] (Paroxysmal tachycardia)
** ({{ICD10|I|47|0|i|30}}) [[జఠరికలకి మళ్ళీ వచ్చే అరిథీమియ]] (Re-entry ventricular arrhythmia]])
** ({{ICD10|I|47|1|i|30}}) [[జఠరికలకి పై భాగములో వచ్చే టేకీకార్డియ]] (Supraventricular tachycardia)
** ({{ICD10|I|47|1|i|30}}) [[Supraventricular tachycardia]]
*** [[AV నోడ్ దగ్గర మళ్ళీ వచ్చే టేకీకార్డియ]] (AV nodal reentrant tachycardia]])
** ({{ICD10|I|47|2|i|30}}) [[Ventricularజఠరికలకి tachycardiaవచ్చే టేకీకార్డియ]] (Ventricular tachycardia)
 
* ({{ICD10|I|48||i|30}}) [[కర్ణికలకి వచ్చే ఫైబ్రిల్లేషన్]] (Atrial fibrillation) మరియు [[ఫ్లట్టర్]] (flutter)
* ({{ICD10|I|48||i|30}}) [[Atrial fibrillation]] and [[flutter]]
 
* ({{ICD10|I|49||i|30}}) Otherఇతర [[cardiacగుండెకి arrhythmiasవచ్చే అరిథీమియాలు]] (cardiac arrhythmias)
** ({{ICD10|I|49|0|i|30}}) [[Ventricularజఠరికలకి fibrillationవచ్చే ఫైబ్రిల్లేషన్]] and(Ventricular fibrillation) మరియు [[flutterఫ్లట్టర్]]
** ({{ICD10|I|49|1|i|30}}) [[కర్ణికలలో సమయానికి ముందు జరిగే డిపోలరైజేషన్]] (Atrial premature depolarization]])
** ({{ICD10|I|49|2|i|30}}) [[సంధి స్థానంలో సమయానికి ముందు జరిగే డిపోలరైజేషన్]] (Junctional premature depolarization]])
** ({{ICD10|I|49|3|i|30}}) [[Ventricular premature depolarization]]
** ({{ICD10|I|49|4|i|30}}) Other and unspecified [[premature depolarization]]
333

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/775154" నుండి వెలికితీశారు