రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ సంబంధిత వ్యాధులు: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
* ({{ICD10|I|52||i|30}})వేరే చోట వర్గీకరింపబడిన వ్యాధులలో వచ్చే ఇతర [[గుండెకి వచ్చే అవకతవకలు]] (heart disorders)
 
=== (I60-I69) [[మస్తిషకములోనిమస్తిష్కములోని రక్తనాళాలకి వచ్చే రోగము]]లు (Cerebrovascular diseases)===
* ({{ICD10|I|60||i|60}}) [[సబ్ అరఖనోయిడ్ ఖాళీలో జరిగే రక్తస్రావము]] (Subarachnoid hemorrhage)
 
** ({{ICD10|I|60|0|i|60}})[[కెరోటిడ్ అంకుశనాళిక మరియు విభజన స్థానము]](carotid siphon and bifurcation) మూలముగా [[సబ్ అరఖనోయిడ్ ఖాళీలో రక్తస్రావము]]
** ({{ICD10|I|60|1|i|60}}) [[Subarachnoidమధ్య haemorrhageమస్తిష్క ధమని]] from [[(middle cerebral artery) మూలముగా [[సబ్ అరఖనోయిడ్ ఖాళీలో రక్తస్రావము]]
** ({{ICD10|I|60|2|i|60}}) [[Subarachnoidముందరి haemorrhageకమ్యూనికేటింగ్ ధమని]] from [[(anterior communicating artery) మూలముగా [[సబ్ అరఖనోయిడ్ ఖాళీలో రక్తస్రావము]]
** ({{ICD10|I|60|3|i|60}}) [[Subarachnoidవెనుకాల haemorrhageకమ్యూనికేటింగ్ ధమని]] from [[(posterior communicating artery) మూలముగా [[సబ్ అరఖనోయిడ్ ఖాళీలో రక్తస్రావము]]
** ({{ICD10|I|60|4|i|60}})[[బెసిలార్ ధమని]] (basilar artery) మూలముగా [[సబ్ అరఖనోయిడ్ ఖాళీలో రక్తస్రావము]]
** ({{ICD10|I|60|4|i|60}}) [[Subarachnoid haemorrhage]] from [[basilar artery]]
** ({{ICD10|I|60|5|i|60}})[[కశేరు ధమని]] (vertebral artery) మూలముగా [[సబ్ అరఖనోయిడ్ ఖాళీలో రక్తస్రావము]]
** ({{ICD10|I|60|5|i|60}}) [[Subarachnoid haemorrhage]] from [[vertebral artery]]
** ({{ICD10|I|60|6|i|60}}) ఇతర [[కపాలము లోపలి ధమనుల]] (intracranial arteries) మూలముగా [[సబ్ అరఖనోయిడ్ ఖాళీలో రక్తస్రావము]]
** ({{ICD10|I|60|6|i|60}}) [[Subarachnoid haemorrhage]] from other [[intracranial arteries]]
** ({{ICD10|I|60|7|i|60}}) విశదీకరింపబడని [[కపాలము లోపలి ధమని]] (intracranial artery) మూలముగా [[సబ్ అరఖనోయిడ్ ఖాళీలో రక్తస్రావము]]
** ({{ICD10|I|60|7|i|60}}) [[Subarachnoid haemorrhage]] from [[intracranial artery]], unspecified
 
* ({{ICD10|I|61||i|60}}) [[Intracerebral haemorrhage]]
333

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/776192" నుండి వెలికితీశారు