"నూనెలోని అన్ సపొనిఫియబుల్ మాటరు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
==నూనెలోని సపొనిఫికెసన్ చెందని పధార్దములు==
నూనెలో[[నూనె]] లో కరగివుండి, కాస్టిక్ తోకాస్టిక్‌తో సపొనిఫికెసన్ చెందని పధార్దాలను అన్ సపొనిఫియబుల్ మాటరు/పధార్దంపదార్థం అంటారు.పరీక్షించ వలసినపరీక్షించవలసిన నూనెకు పోటాషియం హైడ్రాజ్సైడ్ ద్రావణం నుద్రావణంను కలిపి చర్య నొందించడం వలన నూనెలోని కొవ్వు ఆమ్లాలన్ని సపొనిఫికేసను చెందును. సపొనిఫికెసను చెందనిచెందనిపదార్థంను పధార్దమును పెట్రొలియం ఈథరుపెట్రొలియంఈథరు నుపయోగించి సంగ్రహించడం జరుగుతుంది. పెట్రొలియం ఈథరును వేడిపెట్రొలియంఈథరును చేసివేడిచేసి తొలగించగా మిగిలిన పధార్దంపదార్థం అన్ సపొనిఫియబుల్ పధార్దముపదార్థము.
 
===పరీక్షించుటకై కావలసిన పరికరాలు===
 
1. B24B మూతి24 వున్నమూతివున్న 250 మి.లీ.ల సామార్ధ్యం వున్నసామార్ధ్యంవున్న కోనికల్ ఫ్లాస్కులేదా రిసివరు ఫ్లాస్కు.
 
2. B 24 కోన్ వున్న రెఫ్లెక్సు కండెన్సరురెఫ్లెక్సుకండెన్సరు లేదా లెబెగ్ కండెన్సరులెబెగ్‌కండెన్సరు.
 
3. శంఖాకారపు సపరెటింగ్ ఫన్నల్, 500 మి.లీ.కెపాసిటిది.
===అవసరమగు రసాయనిక పధార్దములు===
 
1. ఆల్కహలిక్ పోటషియంపోటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణం:70-80 గ్రాం.ల శుద్దమైన పోటాషియం హైడ్రక్సైడ్ నుహైడ్రక్సైడ్‌ను అంతే పరిమానంపరిమాణంగల గల డిస్టిల్‍వాటరు లోడిస్టిల్‍వాటరులో ముందుగా కరగించి, తరువాత ఆల్కహల్ కుఆల్కహల్‌కు చేర్చి ఒక లీటరుకుఒకలీటరుకు సరి పెట్టవలెను. అవసరమైనచో వడగట్టి, గాలి చొరబడని విధంగా మూత బిగించి, వెలుతురుసోకని ప్రదేశంలో భద్రపరచ వలెనుభద్రపరచవలెను.
 
2. ఇథైల్ ఆల్కహల్: 95% గాడత వున్నది లేదా రెక్టిపైడ్ స్పిరిట్.
 
3. పినాప్తలీన్ఫినాప్తలీన్ ఇండికెసన్ ద్రావణం:100 మి.లీ.ల ఆల్కహల్‍లో 1 గ్రాం. పినాప్తలిన్ఫినాప్తలిన్ పౌడరును కలిపి తయారుచేసినది.
 
4. పెట్రొలియం ఈథరు: బాయిలింగ్ పాయింట్ 60-80<sup>0</sup>C మధ్య వున్నది. లేదా హెక్సెను.
 
5. సజల ఆల్కహల్ :10% గాఢత వున్నది. 90 మి.లీ. ల డిస్టిల్ వాటరులోడిస్టిల్‌వాటరులో 10 మి.లీ. ఆల్కగల్ఆల్కహాల్ కలిపి తయారుచెయ్యాలి.
 
6. Std సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ (NaOH) ద్రావణం:0.02 నార్మాలిటి వున్నది.
 
===పరీక్షించు విధానం===
కచ్చితంగా తూచిన సుమారు 5 గ్రాం ,ల నూనెను[[నూనె]] ను B24 మూతి వున్న కొనికల్ ఫ్లాస్కు లేదా చదునైన అడుగు భాగం వున్న రిసివరు ఫ్లాస్కులో తీసుకొన వలెను. దానికి 50 మి.లీ.ల ఆల్కహలిక్ పోటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణం నుద్రావణంను[[ పిపెట్ ]]ద్వారా కొలచి కలపవలెను. ఫ్లాస్కునకు B24B 24 కోన్ వున్న ఎయిర్/లెబెగ్ కండెన్సరును అమర్చాలి. నూనె+అల్కహలిక్ పోటాషియం హైడ్రక్సైడ్ మిశ్రమాని సుమారు గంటసేపు సపొనిపికెసను పూర్తయ్యె వరకు హట్‍ప్లేట్ పైవేడి చెయ్య వలెనుచెయ్యవలెను. సపొనిఫికెసను పూర్తయ్యక హీటరును ఆపి వేసిఆపివేసి, కండెన్‍సరులోపలికండెన్సరు అంచులులోపలిఅంచులు తడిసేలా 10 మి.లీ.ల అల్కహల్అల్కహల్‌తో తో కడగ వలెనుకడగవలెను. ఫ్లాస్కును గదిఉష్ణొగ్రతకు వచ్చెవరకు చల్లార్చ వలెనుచల్లబరచవలెను.ఫ్లాస్కులోని చల్లారిన ద్రవాన్నిచల్లారినద్రవాన్ని ఒక 500 మి.లీ.ల సపరెటింగ్ ఫన్నలుకు చేర్చ వలెనుచేర్చవలెను. సపరెటింగ్ ఫన్నల్ లోనిఫన్నల్‌లోని ద్రవానికి ఇంచుమించు 50 మి.లీ.ల డిస్టిల్ వాటరును కలుప వలెను. ఇప్పుడు 50మి.లీ.ల పెట్రొలియం ఈథరును సపరెటింగ్ ఫన్నల్ఫన్నల్‌కి కి చేర్చ వలెనుచేర్చవలెను. సపరెటింగ్ ఫన్నల్ మూతికి బిరడాను బిగించి ఒక నిమిషంఒకనిమిషం సేపు ఫన్నల్ నుఫన్నల్‌ను కదప (shake) వలెను. ఫన్నల్ నుఫన్నల్‌ను రింగ్ స్టాండులో వుంచి, సపరెటింగ్ ఫన్నల్ లోనిఫన్నల్‌లోని ద్రవం రెండు ద్రవభాగాలుగా విడిగా ఏర్పడు వరకు వేచివుండాలి. సపరెతింగ్సపరెటింగ్ ఫన్నల్ లోఫన్నల్‌లో ఏర్పడిన రెండు ద్రవ భాగాలలో క్రిందిద్రవభాగాలలో భాగంలోక్రిందిభాగంలో సోప్ వాటరు పైభాగాన పెట్రొలియం ఈథరు వుండును.(నీటినీటికన్న కన్నపెట్రొలియంఈథరు పెట్రొలియంతక్కువసాంద్రత ఈథరుకలిగివుండటం తక్కువ సాంద్రత కలిగి వుండటంవలను, మరియు పెట్రొలియం ఈథరుపెట్రొలియంఈథరు నీటిలో కలవదు. అందుచే సోప్ వాటరుసోప్‌వాటరు పైన పెట్రొలియం ఈథరుపెట్రొలియంఈథరు వుండును.)సపరెటింగ్ ఫన్నల్ లోని అడుగు భాగంలోని సోఫ్ వాటరునుసోఫ్‌వాటరును మరో సపరెటింగ్ ఫన్నల్ కుసపరెటింగ్‌ఫన్నల్‌కు మొదటీ సపరెటింగ్ ఫన్నల్ క్రింద వున్న కాక్ ద్వారా వదలాలి.ఇప్పుడు సోప్ వాటరుసోప్‌వాటరు వున్న సపరెటింగ్ ఫన్నల్ కుఫన్నల్‌కు 50 మి.లీ.ల పెట్రొలియం ఇథరునుపెట్రొలియంఇథరును ఛెర్చి ఇంతకు ముందులా బిరడా బిగించి బాగా కదలించాలి(షేక్). ఒక నిమిషం పాటు చేసి రింగ్ స్టాండులో వుంఛాలి.కొద్దిసేపటీ తరువాత సపరెటీంగ్ ఫన్నల్ లోనిఫన్నల్‌లోని ద్రవం రెండు లేయరులుగాలేయరులు/పొరలు విడీపోవునువిదిపోవును.పైన వున్నపైనవున్న పెట్రొలియం ఈథరుఈథరుద్రవాన్ని ద్రవాన్నిఅంతకుముందు అంతకు ముందు పెట్రొలియం ఈథరుపెట్రొలియంఈథరు వున్న సపరెటీంగ్ ఫన్నల్‍కు చేర్చ వలెనుచేర్చవలెను.మరలసోఫ్ వాటరును సపరెటీంగ్ ఫన్నల్‍లో తీసుకొని దానికి 50 మి.లీ.ల పెట్రొలియం ఈథరునుపెట్రొలియంఈథరును చేర్చి పైవిధంగా చెయ్యలిచెయ్యాలి. ఇలా కనీసం 4-5 సార్లు చెయ్యాలి.పెట్రొలియం ద్రవభాగాలను మొదటీ సపరెటింగ్ ఫన్నల్‍లో జమ చెయ్యాలి.ఇప్పుడు సపరెటీంగ్ ఫన్నల్‍లో జమ(collect)అయ్యిన పెట్రొలియం ఈథరుకు 25 మి.లీ.ల 10% అల్కహల్ను కలిపి ఫ్లాస్కును బాగా కదిపి,సెట్లింగ్ కు వదలాలి.
 
సపరేటింగ్ ఫన్నల్ లోఫన్నల్‌లో రెండు లేయరులు ఏర్పడును.పెట్రొలియం ఈథరులోని సోప్ 10% అల్కహల్ లోఅల్కహల్‌లో కరగి పోవును.సపరేటరులో దిగువన సెటిల్ అయ్యిన సోప్ వాటరును తొలగించాలి.ఇలాగా కనీసం 3సార్లు 10%అల్కహల్ వాటరు వాషింగ్ లు యివ్వాలి.ఇప్పుడడు సపరెటింగ్ ఫన్నల్ లోనిఫన్నల్‌లోని పెట్రొలియంఈథరు కు 20 మి.లీ.ల డిస్టిల్ వాటరును చేర్చి బాగా కలియతిప్పి,సెటిలింగ్ చేసి దిగువన సెటిల్ అయ్యిన వాటరును తొలగింఛాలి.ఇలావాటరు పినాప్తలిన్ఫినాప్తలిన్ ఇండికేటరుతో తటస్తంగా మారువరకు(వాటరులో సోప్ పార్టికలు వున్నచో వాటరు పినాప్తలీన్ఫినాప్తలీన్ వలన పింక్ రంగుకుపింక్‌రంగుకు మారును).సోప్ పార్టికల్స్ తొలగింపబడిన పెట్రొలియం ఈథరును,అంతకుముందే తూచి భారాన్ని నమోదుచేసిన 250 మి.లీ.రిసివరులో వెయ్యాలి.రిసివరును హీటరుమీద వేడి చేసి పెట్రొలియం ఈథరును వేపరుగా చేసి తొలగించాలి.రిసివరులో వున్న పధార్దమే అన్ సపొనిఫియబుల్ పధార్దం.అయితే ఇందులో సపొనిఫికెసన్ చెందకుండ వున్న[[ కొవ్వు ఆమ్లాలు]] కూడా వుండు ఆవకాశం వున్నది.
 
అందుచే కొవ్వు ఆమ్లాలభారాన్ని అంచానా వేసి ఆ భారాన్ని,మొత్తం భారం నుండి తగ్గించవలెను.అందుచే పెట్రొలియంఈథరును తొలగించిన తరువాత రిసివరు నురిసివరును ఎయిర్ ఒవన్లో వుంచిన రిసివరులో ఇంకా ఎమైన ఈథరు వేపరులున్న అవి తొలగింపబడును. ఒవన్ లోఒవన్‌లో కనీసం ఒక గంటఒకగంట సేపు(80-90 <sup>0</sup>Cడిగ్రిల వద్ద)వుంచాలి .అవసరమైన కొన్ని చుక్కల అసిటొన్కొన్నిచుక్కల నుఅసిటొన్‌ను కలిపి వేడి గాలిని బ్లో చెయ్యడంద్వారా ఈథరు వేపరులను తొలగించవచ్చును. ఇప్పుడు రిసివరును డెసికేటరులో వుంచి చల్లార్చి దాని భారాన్ని తూచి నమోదు చెయ్యాలి. రిసివరులోని పధార్దం కుపదార్థంకు 50 మి.లీ.ల వేడి ఇథైల్ ఆల్కహల్ నుఆల్కహల్‌ను ,కొన్ని చుక్కల పినాప్తలీన్ఫినాప్తలీన్ ఇండికెటరు ద్రావణంను చేర్చి సోడియం హైడ్రక్సైడ్ నార్మాలిటి ద్రావణం తోద్రావణంతో ఎండ్ పాయింట్(పింకుకలరు)వచ్చు వరకు టైట్రెసను చెయ్యవలెను.రిసివరులోని ద్రావణం పింకు కలరులోకి మారగానే టైట్రెసను ఆపి,బ్యూరెట్ రిడింగ్ నమోదు చెయ్యాలి.
 
'''రిసివరు ఫ్లాస్కులోని పధార్దం లోని కొవ్వు ఆమ్లాల భారం(B)= 0.282 VN'''
 
 
'''<center>100(A-B) / W '''</center>
 
'''వివరణ '''
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/834545" నుండి వెలికితీశారు