"దక్షిణ కొరియా" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

 
=== ఆహారం ===
హాంగక్ యోరి అనబడే కొరియన్ ఆహారశైలి మీద శతాబ్ధాల కాలం కొనసాగిన సాంఘిక మరియు రాజకీయాల ప్రభావం అత్యధికంగా ఉంది. భూభాగాలను అనుసరించి పదార్ధాలు ఆహారాలు మారుతూ ఉంటాయి. ప్రస్తుతం దేశంలో గుర్తించతగినంతగా వైవిధ్యమైన ఆహారాలు విస్తరించాయి. కొరియన్ రాజకుటుంబ ఆహారాలలో ఒకప్పుడు ప్రత్యేక ప్రాంతీయ ఆహారసంస్కృతి ఉండేది. సాధారణ కుటుంబాలలో ఆహారం మరియు రాజకుటుంబీకుల ఆహారం పద్ధతులలో ఒకవిధమైన సంప్రదాయక ఐక్యత కనిపిస్తుంది.
Cuisine[edit]
Main article: Korean cuisine
 
 
Bibimbap
Korean cuisine, hanguk yori (한국요리; 韓國料理), or hansik (한식; 韓食), has evolved through centuries of social and political change. Ingredients and dishes vary by province. There are many significant regional dishes that have proliferated in different variations across the country in the present day. The Korean royal court cuisine once brought all of the unique regional specialties together for the royal family. Meals consumed both by the royal family and ordinary Korean citizens have been regulated by a unique culture of etiquette.
Korean cuisine is largely based on rice, noodles, tofu, vegetables, fish and meats. Traditional Korean meals are noted for the number of side dishes, banchan (반찬), which accompany steam-cooked short-grain rice. Every meal is accompanied by numerous banchan. Kimchi (김치), a fermented, usually spicy vegetable dish is commonly served at every meal and is one of the best known Korean dishes. Korean cuisine usually involves heavy seasoning with sesame oil, doenjang (된장), a type of fermented soybean paste, soy sauce, salt, garlic, ginger, and gochujang (고추장), a hot pepper paste.
Soups are also a common part of a Korean meal and are served as part of the main course rather than at the beginning or the end of the meal. Soups known as guk (국) are often made with meats, shellfish and vegetables. Similar to guk, tang (탕; 湯) has less water, and is more often served in restaurants. Another type is jjigae (찌개), a stew that is typically heavily seasoned with chili pepper and served boiling hot.
Historically, dog meat as food was very popular in Korea. Today there are many restaurants in South Korea that serve dog meat dishes.
 
=== సమకాలీన సంగీతం మరియు దూరదర్శన్ మరియు చలనచిత్రాలు ===
Contemporary music, film and television[edit]
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/868979" నుండి వెలికితీశారు