"మూస:వాతావరణ పట్టిక" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

hmm
imported>Zocky
(one more)
imported>Zocky
(hmm)
<includeonly>{{#ifeq: {{lc:{{{units|}}}}}|imperial
|<table style="width:24em19.2em;margin:0.5em;float:{{{float|none}}};clear:{{{clear|{{{float|none}}}}}};text-align:center;border:solid 1px silver" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><th colspan="12" style="padding:2px;">[[Template:Climate chart/info|Climate chart]] for {{{1}}}</th></tr>
<tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr>
{{hidden
| header = Metric conversion
| content = <table style="width:24em19.2em;margin:0em;float:{{{float|none}}};clear:{{{clear|{{{float|none}}}}}};text-align:center;border:solid 1px white" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr>
<tr>
<tr><td colspan=12 style="padding:2px;text-align:left;font-size:85%;line-height:120%"><span style="color:red">temperatures in °C</span> • <span style="color:blue">precipitation totals in mm</span></td></tr></table>}}
</table>
|<table style="width:24em19.2em;margin:0.5em;float:{{{float|none}}};clear:{{{clear|{{{float|none}}}}}};text-align:center;border:solid 1px silver" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><th colspan="12" style="padding:2px;">[[Template:Climate chart/info|Climate chart]] for {{{1}}}</th></tr>
<tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr>
{{hidden
| header = Imperial conversion
| content = <table style="width:24em19.2em;margin:0em;float:{{{float|none}}};clear:{{{clear|{{{float|none}}}}}};text-align:center;border:solid 1px white" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr>
<tr>
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/880506" నుండి వెలికితీశారు