"మూస:వాతావరణ పట్టిక" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

drop padding
imported>Thumperward
(tweak fonts)
imported>Thumperward
(drop padding)
<includeonly>{{#ifeq: {{lc: {{{units|}}}}}|imperial
|<table class="infobox" style="width: 19.5em; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; text-align: center; border: solid 1px silver" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><th colspan=12 style="padding: 2px">{{{1}}}</th></tr>
<tr><th colspan=12 style="font-size: 90%; padding: 2px">Climate chart</th></tr>
<tr><td><table class="infobox" style="width: 100%; margin: 0; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; text-align: center; border: none; padding: 0" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr>
</table>
|<table class="infobox" style="width: 19.5em; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; text-align: center; border: solid 1px silver" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><th colspan=12 style="padding: 2px">{{{1}}}</th></tr>
<tr><th colspan=12 style="font-size: 90%; padding: 2px">Climate chart</th></tr>
<tr><td><table class="infobox" style="width: 100%; margin: 0; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr>
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/880529" నుండి వెలికితీశారు