"మూస:వాతావరణ పట్టిక" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
imported>Jolly Janner
(Tried putting it in other bit)
<noinclude>{{Template sandbox notice}}</noinclude><includeonly>{{#ifeq: {{lc: {{{units|}}}}}|imperial
|<table class="infobox" style="width: 19.5em; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; {{#ifeq:{{{float|}}}|left|margin-left:0em;margin-right:1em;}} text-align: center; border: solid 1px silver" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><th colspan=12>{{{1}}}</th></tr>
<tr><th colspan=12 style="font-size: 90%">Climate chart ([[Template:Climate chart/How to read a climate chart|explanation]])</th></tr>
<tr><td><table class="infobox" style="width: 100%; margin: 0; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; {{#ifeq:{{{float|}}}|left|margin-left:0em;margin-right:1em;}} text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; line-height: 1.5em; color: red">average max. and min. temperatures in °F</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; line-height: 1.5em; color: blue">precipitation totals in inches</td></tr>{{#if:{{{source|}}}|<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; line-height: 1.5em">''source: {{{source}}}''</td></tr>}}
</tdtable></trtd></tabletr>
<tr><td colspan=12>
| content = <table class="infobox collapsible collapsed" style="width: 100%; margin: 0; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; {{#ifeq:{{{float|}}}|left|margin-left:0em;margin-right:1em;}} text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing=0 cellpadding=0>
{{hidden
| header <tr><th colspan= 12>Metric conversion</th></tr>
| style = margin: 0
| content = <table class="infobox" style="width: 100%; margin: 0; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; {{#ifeq:{{{float|}}}|left|margin-left:0em;margin-right:1em;}} text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr>
<tr>
<td>{{Climate chart/celsius column i|{{{35}}}|{{{36}}}|{{{37}}}}}</td>
</tr>
</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; line-height: 1.5em; color: red">average max. and min. temperatures in °C</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; line-height: 1.5em; color: blue">precipitation totals in mm</td></tr></table>}}
</td></tr></table>
|<table class="infobox" style="width: 19.5em; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; {{#ifeq:{{{float|}}}|left|margin-left:0em;margin-right:1em;}} text-align: center; border: solid 1px silver" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><th colspan=12>{{{1}}}</th></tr>
<tr><th colspan=12 style="font-size: 90%">Climate chart ([[Template:Climate chart/How to read a climate chart|explanation]])</th></tr>
<tr><td><table class="infobox" style="width: 100%; margin: 0; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; {{#ifeq:{{{float|}}}|left|margin-left:0em;margin-right:1em;}} text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; line-height: 1.5em; color: red">average max. and min. temperatures in °C</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; line-height: 1.5em; color: blue">precipitation totals in mm</td></tr>{{#if:{{{source|}}}|<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; line-height: 1.5em">''source: {{{source}}}''</td></tr>}}
</tdtable></trtd></tabletr>
<tr><td colspan=12>
| content = <table class="infobox collapsible collapsed" style="width: 100%; margin: 0; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; {{#ifeq:{{{float|}}}|left|margin-left:0em;margin-right:1em;}} text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing=0 cellpadding=0>
{{hidden
| header <tr><th colspan= 12>Imperial conversion</th></tr>
| style = margin: 0
| content = <table class="infobox" style="width: 100%; margin: 0; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; {{#ifeq:{{{float|}}}|left|margin-left:0em;margin-right:1em;}} text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr>
<tr>
<td>{{Climate chart/fahrenheit column|{{{35}}}|{{{36}}}|{{{37}}}}}</td>
</tr>
</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; line-height: 1.5em; color: red">average max. and min. temperatures in °F</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; line-height: 1.5em; color: blue">precipitation totals in inches</td></tr>
</table>}}
</table>
</td></tr></table>
}}</includeonly><noinclude>{{docdocumentation}}<!-- place category and language links on /doc page, not here --></noinclude>
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/880537" నుండి వెలికితీశారు