"మూస:REMOVE THIS TEMPLATE WHEN CLOSING THIS AfD/doc" కూర్పుల మధ్య తేడాలు