శ్రీనివాస కధా సుధాలహరి: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

2,289 బైట్లు చేర్చారు ,  8 సంవత్సరాల క్రితం
సవరణ సారాంశం లేదు
(కొత్త పేజీ: శా !! శ్రీమద్వేంకట శైలమందు విభవ శ్రీమీరనాంచారియున్ ...)
 
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
శా !! శ్రీమద్వేంకట శైలమందు విభవ శ్రీమీరనాంచారియున్
భామారత్నము మంగ మాంబయును సంభావించి సేవింప గా
కామారాతి మహేంద్ర ముఖ్యులు నుతుల్ గావింప భక్తాలి కిన్భక్తాలికిన్
సేమంబుల్ సమ కూర్చు దేవు గొలుతున్ శ్రీ వెంకటేశ ప్రభున్ ‌!!
 
మ !! ఒక హస్తంబభయం బొసంగ మరి వేరొండొక్క హస్తంబుతో
బ్రకట ఖ్యాతి సముద్ధ రింతు నిదె నా పాదార్చనల్ సేయుడం
చ కలంక స్తితి జూపుచున్ వెలిగె దీ వార్తా వన ఖ్యాతి ,నం
దక చక్రాదుల దాల్చి భక్త వరదాతా ! వెంకటేశ ప్రభూ !!
స్వామీ !
ఎన్ని మారులు చూచిన నే మొగాని
తనివి దీరదు నీ దివ్య దర్శనంబు
చూచినను చూచు చున్నను ,చూడగోరు
చూపుమికెప్పుడు నీ దివ్య రూపమభవ !!
 
దేవాది దేవా !
చ ! ఒకపరి నీయనంత మహిమోజ్వల దర్శన భాగ్య మీశ్వరా
సు కవిత కల్గ జేసి యతి సుందరమౌ భవదీయ తత్వమున్
బ్రకట మొనర్ప జేసె నవ పద్మ దళేక్షణ !సంతతంబు నీ
యకలుష దివ్యనామ జప మద్భుత మెట్టి ఫలంబు లిచ్చు నో !
సీ ! కామించి సుందరాకారముల్ గనగోరు కనులు నిన్ గనుగొన మనసు పడవు
వివిధ దుర్విషయముల్ వినగోరు చెవులు నీ విమల ప్రభావముల్ వినగరావు
సంసార విషయమౌ స్వార్ధ చింతల నుండు చిత్తంబు నీదరి జేరబోదు
కలుష సంకల్ప వికల్ప నిమగ్నమౌ మనము నిన్ ధ్యానింప మరులు కొనదు
765

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/967007" నుండి వెలికితీశారు