శ్రీనివాస కధా సుధాలహరి: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

15 బైట్లను తీసేసారు ,  8 సంవత్సరాల క్రితం
సవరణ సారాంశం లేదు
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
==కొన్ని పద్యాలు==
<poem>
శా !! శ్రీమద్వేంకట శైలమందు విభవ శ్రీమీరనాంచారియున్
భామారత్నము మంగ మాంబయును సంభావించి సేవింప గా
కామారాతి మహేంద్ర ముఖ్యులు నుతుల్ గావింప భక్తాలికిన్
సేమంబుల్ సమ కూర్చు దేవు గొలుతున్ శ్రీ వెంకటేశ ప్రభున్ ‌!!
 
మ !! ఒక హస్తంబభయం బొసంగ మరి వేరొండొక్క హస్తంబుతో
బ్రకట ఖ్యాతి సముద్ధ రింతు నిదె నా పాదార్చనల్ సేయుడం
చ కలంక స్తితి జూపుచున్ వెలిగె దీ వార్తా వన ఖ్యాతి ,నం
 
దేవాది దేవా !
చ ! ఒకపరి నీయనంత మహిమోజ్వల దర్శన భాగ్య మీశ్వరా
సు కవిత కల్గ జేసి యతి సుందరమౌ భవదీయ తత్వమున్
బ్రకట మొనర్ప జేసె నవ పద్మ దళేక్షణ !సంతతంబు నీ
యకలుష దివ్యనామ జప మద్భుత మెట్టి ఫలంబు లిచ్చు నో !
సీ ! కామించి సుందరాకారముల్ గనగోరు కనులు నిన్ గనుగొన మనసు పడవు
వివిధ దుర్విషయముల్ వినగోరు చెవులు నీ విమల ప్రభావముల్ వినగరావు
సంసార విషయమౌ స్వార్ధ చింతల నుండు చిత్తంబు నీదరి జేరబోదు
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/967117" నుండి వెలికితీశారు