"వికీపీడియా:విషయ ప్రాముఖ్యత" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

చి
(కొంత అనువాదం)
ఒక విషయం, ఆ విషయానికి సంబంధంలేని [[:en:Wikipedia:Independent sources|స్వతంత్రమైన]] మరియు [[:en:Wikipedia:Reliable sources|విశ్వసనీయమైన మూలాల]]లో విస్తృతంగా చర్చించబడి / వ్రాయబడి / వ్యాఖ్యానించబడి ఉంటే ఆ విషయం స్వతంత్రమైన వికీ వ్యాసం లేదా జాబితాకు అర్హమైనదని అనుకోవచ్చు.
* "విస్తృతంగా వ్రాయబడినది / చర్చించబడినది / వ్యాఖ్యానించబడినది" అంటే ఆ విషయం గురించి మాధ్యమాలలో ఎంత క్షుణ్ణంగా చర్చించబడినదంటే, వికీ వ్యాసం వ్రాయటానికి [[వికీపీడియా:మౌలిక పరిశోధనలు నిషిద్ధం|ప్రాథమిక పరిశోధన]] చేయాల్సిన అవసరం రాకూడదు. విశేషంగా చర్చించబడటం అంటే ఆ మూలానికి మూల వస్తువు ఈ విషయం కాకపోయినా ఫర్వాలేదు కానీ, మరీ యధాలాపంగా చేసిన చిన్న వ్యాఖ్య కాకూడదు.<ref>Examples: The 360-page book by Sobel and the 528-page book by Black on [[IBM]] are plainly non-trivial. The one sentence mention by Walker of the band ''Three Blind Mice'' in a biography of [[Bill Clinton]] ({{cite news|title=Tough love child of Kennedy|author=Martin Walker|date=1992-01-06|work=[[The Guardian]]|url=http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,,1240962,00.html|quote=In high school, he was part of a jazz band called Three Blind Mice.}}) is plainly trivial.</ref>
* "విశ్వసనీయమైన" అంటే [[:en:Wikipedia:Reliable sources|విశ్వసనీయమైన మూలాల]]లో ప్రస్తావించబడిన మార్గదర్శకం ప్రకారం విషయ ప్రాముఖ్యతను [[వికీపీడియా:నిర్ధారింప తగినది|నిర్ధారించుకునేందు]] తగిన సాంపదకత్వ సమగ్రత ఉన్న మూలలు. [[[[:en:WP:NONENG|ఏ భాషలో]]నైనా, ఏ మాధ్యమంలోనైనా ప్రచురించబడిన కృతులు మరియు మీడియా మూలాలుగా పరిగణించబడుతున్నవి. ఒక విషయంపై ద్వితీయ మూలాలు ఉండటం విషయప్రాముఖ్యత నిర్ధారణకు చక్కని పరీక్ష.
* "మూలాలు"<ref>Including '''but not limited to''' newspapers, books and e-books, magazines, television and radio documentaries, reports by government agencies, and academic journals. In the absence of multiple sources, it must be possible to verify that the source reflects a neutral point of view, is credible and provides sufficient detail for a comprehensive article.</ref> should be [[Wikipedia:No original research#Primary, secondary and tertiary sources|secondary sources]], as those provide the most objective evidence of notability. There is no fixed number of sources required since sources vary in quality and depth of coverage, but multiple sources are generally expected.<ref>Lack of multiple sources suggests that the topic may be more suitable for inclusion in an article on a broader topic. It is common for multiple newspapers or journals to publish the same story, sometimes with minor alterations or different headlines, but one story does not constitute multiple works. Several journals simultaneously publishing different articles does not always constitute multiple works, especially when the authors are relying on the same sources, and merely restating the same information. Similarly, a series of publications by the same author or in the same periodical is normally counted as one source.</ref> Sources [[WP:SOURCEACCESS|do ''not'' have to be available online]] and [[WP:NONENG|do ''not'' have to be in English]]. Multiple publications from the same author or organization are usually regarded as a single source for the purposes of establishing notability.
* "Independent of the subject" excludes works produced by the article's subject or someone affiliated with it. For example, advertising, press releases, autobiographies, and the subject's website are not considered independent.<ref>Works produced by the subject, or those with a strong connection to them, are unlikely to be strong evidence of notability. See also: [[Wikipedia:Conflict of interest]] for handling of such situations.</ref>
 
If a topic does not meet these criteria but still has some verifiable facts, it might be useful to discuss it within another article.
 
 
 
 
== Notes ==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/996600" నుండి వెలికితీశారు