ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం, 2014 - ఇతర భాషలు