కర్ణ (1964 సినిమా) - ఇతర భాషలు

కర్ణ (1964 సినిమా) is available in 2 other languages.

తిరిగి కర్ణ (1964 సినిమా)కి.

భాషలు