మహాదేవపూర్ (జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా) - ఇతర భాషలు