వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/వికీపీడియా పేజస్ వాంటింగ్ ఫోటోస్ 2022/న్యాయ నిర్ణేతలు

వికీపీడియా పేజస్ వాంటింగ్ ఫోటోస్ 2022

మొదటి పేజి న్యాయ నిర్ణేతలు పాల్గొనేవారు ఫలితాలు వనరులు నియమాలు

న్యాయ నిర్ణేతలు మార్చు

క్ర.సం పేరు చిత్రం పాత్ర సంప్రదింపులకు
01 చదువరి న్యాయ నిర్ణేత
02 ఆదిత్య న్యాయ నిర్ణేత
03 యర్రా రామారావు న్యాయ నిర్ణేత