ప్రవాసాంధ్రుల జాబితా

 1. ఉపేంద్ర జె. చివుకుల
 2. ఉమ పెమ్మరాజు
 3. కాకర్ల సుబ్బారావు
 4. జె.ఎన్.రెడ్డి
 5. టంగుటూరి సూర్యకుమారి
 6. నారాయణ కొచ్చెర్లకోట
 7. నేతుల తరుణ్ en:Tarun Nethula
 8. పెదప్రోలు రామమూర్తి en:M. Ram Murty
 9. ప్రతాప్ సి. రెడ్డి
 10. మతుకుమల్లి వెంకట సుబ్బారావు en:Mathukumalli V. Subbarao
 11. ముళ్ళపూడి వెంకటరత్నం
 12. యల్లాప్రగడ సుబ్బారావు
 13. రాజ్ రెడ్డి
 14. రిషి రెడ్డి
 15. వి.మోహన్ రెడ్డి
 16. వెన్న నాగార్జున
 17. శివ ఎస్.బందా
 18. సుచరితా రెడ్డి
 19. గుజ్జుల రవీంద్రారెడ్డి en:Gujjula Ravindra Reddy
 20. మదర్ మీరా en:Mother Meera
 21. వినయ్ తుమ్మలపల్లి en:Vinai Thummalapally
 22. జయరామ్ రెడ్డి en:Jai Ram Reddy
 23. దొరస్వామి నాయుడు en:Dorsami Naidu
 24. క్రిస్ కొల్లూరి en:Kris Kolluri
 25. సింధూర గద్దె
 26. నీనా దావులూరి