పాంపీ యొక్క రోమన్ నగరంలో కనిపించే ఈ గోడ చిత్రలేఖనం రోమన్ కాలంలో పాంపీలోని ప్రజల గురించిన ప్రాథమిక వనరు యొక్క ఒక ఉదాహరణ.

ప్రాథమిక మూలం అనేది ఒక అసలు పత్రం లేదా ఇతర వస్తువు, అది ఏ విధంగా మార్చబడలేనటువంటిది.[1] ఇది ఒక నమ్మకమైన మొదటి వివరణ సాధారణంగా సంఘటన జరిగిన సమయానికి దగ్గరగా వ్ర్రాయబడుతుంది.[2] సాధారణంగా ఇది సంఘటనల యొక్క ప్రత్యక్ష వ్యక్తిగత పరిజ్ఞానంతో ఆ సంఘటనను వివరించగల ఎవరోఒకరిచే ప్రదర్శితమవుతుంది. అంశం గురించి సమాచారం యొక్క అసలు మూలంగా దీనిని ఉపయోగిస్తారు.[3] ప్రాథమిక మూలాలు ద్వితీయ మూలాల నుండి విశిష్టమైనవి. ద్వితీయ మూలాలు ప్రాథమిక మూలాలపై ఆధారిత పత్రాలు.[4] వివిధ రంగాలు ప్రాథమిక వనరు యొక్క కొద్దిగా భిన్నమైన నిర్వచనాలను కలిగి ఉన్నాయి.[5] జర్నలిజంలో ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి కూడా ప్రాథమిక మూలం అయ్యుండవచ్చు.

మూలాలుసవరించు

  1. "Primary, secondary and tertiary sources". James Cook University. 9 January 2014. మూలం నుండి 6 నవంబర్ 2014 న ఆర్కైవు చేసారు. Retrieved 29 July 2014. Cite web requires |website= (help)
  2. "Primary, Secondary and Tertiary Sources". University Libraries, University of Maryland. 3 February 2014. మూలం నుండి 8 ఆగస్టు 2014 న ఆర్కైవు చేసారు. Retrieved 6 August 2014. Cite web requires |website= (help)
  3. In library and information sciences, primary sources are generally regarded as those sources closest to the origin of the information or idea under study. ("Primary, secondary and tertiary sources" and "Library Guides: Primary, secondary and tertiary sources" Archived 2005-02-12 at the Wayback Machine
  4. Jerome Clauser, An Introduction to Intelligence Research and Analysis (Lanham, MD: Scarecrow Press, 2008), p. 69
  5. "Primary vs Secondary". Old Dominion University Libraries. September 2012. మూలం నుండి 8 సెప్టెంబర్ 2016 న ఆర్కైవు చేసారు. Retrieved 29 July 2014. Cite web requires |website= (help)