ప్రధాన మెనూను తెరువు

అరబ్ సోషలిస్ట్ బాత్ పార్టీ ఒక లౌకికవాద అరబ్ జాతీయవాద పార్టీ. ఆ పార్టీ చాలా అరబ్ దేశాలలో పనిచేసినా, సిరియా, ఇరాక్ రాజకీయాలలో మాత్రమే బలపడింది. ఇరాక్ లో ఆ పార్టీ సద్దాం హుస్సేన్ నాయకత్వంలో పనిచేసింది. ఇప్పుడు ఆ పార్టీ సిరియా రాజకీయాలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.

అరబ్ సోషలిస్ట్ బాత్ పార్టీ
حزب البعث العربي الاشتراكي
స్థాపన1940
ప్రధాన కార్యాలయండెమాస్కస్ (సిరియా విభాగం) మరియు బాగ్దాద్ (ఇదివరకటి ఇరాక్ విభాగానికి)
సిద్ధాంతంఅరబ్ జాతీయవాదం,
అరబ్ సామ్యవాదం,
లౌకికవాదం
International affiliationలేదు