బుజ్జిగాడు బాబోయి
(1990 తెలుగు సినిమా)
సంగీతం చక్రవర్తి
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ అనుపమ ప్రొడక్షన్స్
భాష తెలుగు