ప్రధాన మెనూను తెరువు

బైబిల్ పుస్తకంలో సందేహాలు

విషయ సూచిక

కయీను భార్య ఎవరు?సవరించు

పూర్వం మానవ సమాజంలో అగమ్యాగమనము ఆచారంగా ఉండేది. ఆగమ్యాగమనము (ఆంగ్లంలో ఇన్సెస్ట్) అనగా రక్తసంబంధంతో నిమిత్తం లేకుండా శారీరక సంబంధం కలిగియుండుట, లేదా దగ్గర రక్తసంబంధీకుల మధ్య శారీరక సంబంధం కలిగియుండుట. యూదుల సాహిత్యంలో 'ది లైవ్స్ ఆఫ్ ఆడం అండ్ ఈవ్ అనే ఎపోక్రిపా పుస్తకం ప్రకారం ఆదాము అవ్వలకు అరవై ఆరు మంది మగపిల్లలు, ఆడపిల్లలు పుట్టారు. వారు పెరిగి పెద్దవారై తమలో తామే వివాహం చేసుకున్నారు. అలాగే కయీను కూడా తన సోదరినే వివాహం చేసుకున్నాడు. కాలక్రమేణా పుట్టిన తరాలలో జన్యుపరమైన లోపాలు కనిపించేవి. అందువల్ల ఈ ఆచారం కొన్ని శతాబ్దాల తర్వాత నిషేధించబడింది. ఈ విషయము లేవీయకాండము 18:6-18 స్పష్టము చేస్తున్నది. సుమారు పురాణాల కాలం తర్వాత సోదరీ - సోదరుల మధ్య సంబంధం, తల్లిదండ్రులు-పిల్లల మధ్య సంబంధం పవిత్రంగా భావించబడింది. ఇప్పటికీ భారతదేశంలో ఆగమ్యాగమనములో ఒక రూపమైన మేనరికపు వివాహాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి.

ఆదాము ఆవ్వలు ఏ మానవ జాతికి చెందినవారు?సవరించు

భూమిపై లక్షల సంవత్సరాల నుండి ఎన్నో మానవ జాతులు విరాజిల్లాయి. కాని పూర్తి పరిపక్వత చెందిన మానవ జాతి ఆధునిక మానవుడు (Homo Sapiens) మాత్రమే. బైబిలు వ్రాసింది ఆధునిక మానవులే కనుక ఆదాము అవ్వలు ఆధునిక మానవజాతికి చెందినవారవుతారు. అంతకు ముందున్న హోమో హేబిలిస్ (Homo Habilis), హోమో ఎర్గాస్టర్ (Homo Ergaster), హోమో ఎరక్టస్ (Homo Erectus), హోమో హైడల్బర్జెన్సిస్ (Homo Heidelbergensis), హోమో ఎంటిసిసర్ (Homo Antecessor), హోమో నియాండతాలెన్సిస్ (Homo Neanderthalensis) వంటి మానవ జాతులు అంతరించిపోయాయి. ఆ తర్వాత ఆధునిక మానవ జాతి ఆవిర్భవించింది. అంతరించిపోయిన మానవజాతులు బైబిలులో పేర్కొనబడలేదు. ఆధునిక మానవుల్లోని మొట్టమొదటి భార్యా భర్తలను బైబిలులో ఆదాము (Adam) ఆవ్వ (Eve) లుగా నామకరణం చేశారు. బైబిలు కొలమానం ప్రకారం ఆధునిక మానవుల ఆవిర్భావంతోనే సృష్టి ఆరంభం జరిగింది. అనగా ఏక కణజీవుల ఆవిర్భావ కాలం, రాక్షస బల్లులు జీవించినకాలం నుండి నియాండర్తల్ మానవుడు అంతరించిన కాలం వరకూ జరిగిన చరిత్ర బైబిల్లో ప్రస్తావించబడలేదు.

ఇందులో కొన్ని తప్పుగా వ్రాయబడ్డాయి. రాక్షస బల్లుల గూర్చి వ్రాయబడ్డాయి మీరు సరిగా చదువలేదు.

క్రీస్తుకు వివాహమైనదా?సవరించు

ఈజిప్టు సమీపంలో ఉన్న నాగ హమ్మడి (Nag Hammadi) అనే పట్టణ పరిధిలో ఉన్న గుహల్లో కొన్ని ప్రతులు బయల్పడినాయి. వీటిని నాస్టిక్ గాస్పెల్స్ (Gnostic Gospels) అని అంటారు. ఇవి క్రీస్తు శరీరధారి కాదని, ఆత్మస్వరూపి గనుక శిలువ వేయబడలేదని చెబుతాయి. క్రైస్తవానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వీటిని చర్చివారు నిషేధించారు. అందులో క్రీస్తు మరణించిన సుమారు 300 - 400 సంవత్సరాల తర్వాత ఫిలిప్పు అనే వ్యక్తి వ్రాసిన పత్రిక ఒకటి. ఈ పత్రికలో క్రీస్తు మగ్ధలేని మరియను ముద్దు పెట్టుకొన్నట్లుగా వ్రాయబడి ఉంది. కాల క్రమేణా ఈ విషయాన్ని క్రైస్తవేతరులు ప్రక్కత్రోవ పట్టించి క్రీస్తు వివాహం చేసుకున్నాడని అన్నారు. 'ముద్దు పెట్టుకున్నంత మాత్రమున క్రీస్తు మగ్ధలేని మరియను వివాహం చేసుకున్నట్లు కాదని, ఒకవేళ వివాహం చేసుకొని ఉంటే 'వివాహం అన్ని విషయాల్లో ఘనమైనది' (హెబ్రీయులు 13:4) అని చెప్పిన యేసుక్రీస్తు మగ్ధలేని మరియను భార్యగా ఒక్కసారైనా సమాజానికి పరిచయం చేసి ఉండేవాడని, మగ్ధలేని మరియ నిజంగా క్రీస్తు భార్య అయి ఉంటే ఫిలిప్పు వ్రాసిన పత్రికలో క్రీస్తును తన శిష్యులు "ఆమెను మాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావా?" అని అడుగరని, యోకోబు రెండవ ప్రకటనలో ఏసుక్రీస్తు యోకోబును ముద్దు పెట్టుకొన్నట్లుగా ఉందని కనుక మగ్ధలేని మరియను ఏసుక్రీస్తు వివాహమాడినట్లు సాక్ష్యం లేదని గ్రంథ పండితుల వాదన.

పూర్తి వ్యాసమునకు ఫిలిప్పు వ్రాసిన పత్రిక చదవండి.

ఏసుక్రీస్తు జన్మించిన మేరీ కన్యా? సవరించు

సృష్టి ధర్మం ప్రకారం స్త్రీ పురుష జాతుల మధ్య లైంగిక చర్య వల్ల సంతానం పుట్టుకొస్తుంది. అయితే కొన్ని రకాల జీవులు పురుష జాతి అవసరం లేకుండానే పునరుత్పత్తి లక్షణం కలిగియుంటాయి. ఈ లక్షణాన్ని శాస్త్రీయ పరిభాషలో పార్థినోజెనిసిస్ (Parthenogenesis) అని అంటారు. ఈ లక్షణం సొరచేప, కొన్ని బల్లి జాతుల్లోను ఉంటుంది. మనుషుల్లో పురుషుడి ప్రమేయంలేకుండా సహజంగా స్త్రీ గర్భం దాల్చడం అసాధ్యం.

బైబిలు ప్రకారం ఏసేపు (Joseph) కు కన్యక అయిన మేరీ (Mary) ప్రధానం చేయబడింది. కాని ఆమె ఏనాడు అతనితో కాపురం చేయలేదు. మేరీ తనకు వచ్చిన స్వప్న దర్శనంలో 'పురుషుని ఎరుగని నేను గర్భము ఎలా ధరింతును?' అని దేవదూతను అడిగితే 'పరిశుద్ధాత్మ వల్ల ధరిస్తావు' అని దేవదూత అన్నాడు. అంటే మరియకు ఏ పురుషునితోనూ లైంగిక సంబంధం లేదని తెలుస్తోంది. దివ్య ఖుర్ ఆన్ 19:20, 21 లో కూడా కన్య మరియ గర్భమున యేసు జన్మిస్తాడని వ్రాయబడియుంది. నాస్టిక్ (Gnostic) ప్రతులు కూడా మేరీ కన్యక అని చెబుతున్నాయి. కాని నేడు లోకరీతిగా ఆలోచించినప్పుడు పురుషుని ప్రమేయం లేకుండా స్త్రీ గర్భము ధరించడం అసాధ్యం. అందువల్ల "మరియ కన్య కాదు, ఆమె రహస్యంగా ఎవరితోనో సంభోగించిన ఫలితంగా క్రీస్తు జన్మించాడు" అని వాదించే క్ర్రైస్తవేతరులు లేకపోలేదు. కాని కన్యక గర్భం దాల్చడం అనే పూర్వ సిద్ధాంతం ఇతర మతాల్లో కూడా ఉంది.

గౌతమ బుద్ధుని తల్లి అయిన మహామాయ కన్యకగా ఉన్నప్పుడు ఎండాకాలపు పండుగ సమయంలో ఇహలోక ఆనందాలకు మరియు సంభోగ కార్యములకు దూరముగా ఉండతలచి హిమాలయాలకు వెళ్ళింది. అక్కడ ఉన్న నీరుతో ప్రతి పురుషుని స్పర్శనుండి ఆమె పరిశుద్ధపరచబడింది. అప్పుడు పుట్టబోయే బుద్ధుడు తన తల్లి చుట్టూరా మూడు సార్లు తిరిగి ఆమె కడుపులోకి ప్రవేశించాడు. ఫలితంగా ఆమె 10 నెలల తర్వాత లుంబినీవనంలో అతనికి జన్మనిచ్చింది. 7 రోజుల తర్వాత మరణించి తుసిత స్వర్గంలో తిరిగి లేచింది.

కుంతీ దేవి కర్ణుడికి జన్మనిచ్చిన తర్వాత తండ్రి అయిన సూర్య భగవానుడు ఆమెని కన్యత్వ స్థితిలోకి తీసుకొస్తాడు.

జొరాస్త్ర మతము ప్రకారం అహురామజ్డా (Ahura Mazda) అను దైవం తనకు తానే ప్రవక్త జొరాస్టర్ కాబోయే తల్లితో (పుట్టినప్పుడే) కలవడం జరిగింది. ఆ తల్లి ప్రవక్త జొరాస్టర్ (Zoraster) కు జన్మనిచ్చింది.

కన్యక గర్బం దాల్చడమనేది మహిమకు సంబంధించిన విషయం. మరియ కన్యకాదు అని అనుకుంటే బైబిలు గ్రంథానికి అర్ధం లేదు. మేరీ కన్య కాకపోతే కర్ణుడికి జన్మనిచ్చిన కుంతీదేవి, గౌతమ బుద్ధుడికి జన్మనిచ్చిన మహామాయ కన్యకలు అవరు. కనుక శరీర సంబంధంగా ఆలోచించకుండా ఉన్నప్పుడు మత గ్రంథాలు పవిత్రంగా కనిపిస్తాయి, ఫలితంగా వాటిని చదివిన మానవుడు సన్మార్గంలో ప్రయాణిస్తాడు.

దేవుడు మనిషికి పరలోకరాజ్యాన్ని వాగ్ధానం చేశాడా?సవరించు

బైబిలులో ఎక్కడా యెహోవా దేవుడు మానవుడికి పరలోకరాజ్యాన్ని వాగ్ధానం చేయలేదు. ఇశ్రాయేలీయులకు పాలు తేనె ప్రవహించు రాజ్యాన్ని అనగా భూలోక రాజ్యాన్ని వాగ్ధానం చేశాడు. ఇది నిర్గమకాండంలో కనిపిస్తుంది. కాని మనిషికి పరలోకరాజ్యం అర్హత కల్పించడం అనేది దేవుడి సంకల్పం, ప్రణాలిక, ఏర్పాటు. ఆ ప్రకారంగా తన కుమారుడైన యేసుని భూలోకానికి కన్యక మరియ గర్భము ద్వారా పంపాడు. మానవుల పాపముల నిమిత్తము యేసు చేసిన శిలువ మరణము ద్వారా దేవుడు మనిషికి తిరిగి పరలోక అర్హత ప్రసాదించాడు.

క్రీస్తు తల్లీ కూతుళ్ళ మధ్య , అత్తా కోడళ్ళ మధ్య విరోధం కలిగించాలని వచ్చాడా? సవరించు

ఈ వాక్యం బైబిలును సరిగ్గా అర్ధం చేసుకోలేని క్రైస్తవులను మరియు ఇతర మతస్తులను కలవరపెడుతుంది. వాస్తవానికి ఒక కుటుంబంలో అందరూ దేవుడిని తెలుసుకోలేకపోవచ్చు. అటువంటి సందర్భంలో దేవుడిని అంగీకరించిన యజమాని మొదట్లో ఇతర కుటుంబ సభ్యులనుండి తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంటాడు. అనగా యజమానికి తన కుటుంబ సభ్యులే విరోధులుగా కనిపిస్తారు. అందువల్ల ఒక వ్యక్తి ఏసుప్రభువును అంగీకరించడం వల్ల ఆ వ్యక్తికి సొంత కుటుంబ సభ్యులే విరోధులుగా మారతారని ఈ వాక్యం యొక్క ఉద్దేశం. వాస్తవానికి ఏసు వచ్చినది పాప రహిత సమాజాన్ని స్థాపించడానికే గాని మనుష్యుల మధ్య విరోధం సృష్టించడానికి కాదు.

బైబిలు ఎంతవరకూ వాస్తవం ?సవరించు

ఆర్యుల వేద కాలానికి చెందిన పాత నిబంధనలో జరిగిన సంఘటనలకు సరైన చారిత్రాత్మక ఆధారాల కోసం పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. పాత నిబంధనలో కొన్ని భాగాలను యూదులు గాథలుగా చెప్పుకొనేవారు. ఆదికాండంలోని చెప్పబడిన జలప్రళయం (Great Flood) గురించి ప్రపంచంలో అనేక ప్రాంతాల్లో అనేక రకాలుగా కథలున్నవి. దీనిని బట్టి జలప్రళయం అనేది చరిత్రలో నిజంగా జరిగినదని చెప్పవచ్చు. అయితే పాత నిబంధనలో వ్రాయబడిన యూదుల ఆచారాలు, కట్ట్లుబాట్లు, ఆనాటి సమాజ పరిస్థితులు, సాధారణ సంఘటనలు మాత్రం వాస్తవం. క్రీస్తు వచ్చిన తరువాతి కాలంలో జరిగిన సంఘటనలకు మాత్రం సరైన చారిత్రాత్మక ఆధారాలు ఉన్నాయి.

శారీరక సంబంధం పాపమా ?సవరించు

ఆదికాండములో యెహోవా దేవుడు ఆదాము హవ్వలను జ్ఞానాన్నిచే ఫలాన్ని తినొద్దన్నాడు. అప్పటివరకూ వారిద్దరి మధ్య శారీరక సంబంధం లేదు. సైతాను ప్రభావంతో ఆ ఫలాలను తిన్నారు. ఇదే ఆజ్ఞాతిక్రమం. ఆజ్ఞాతిక్రమం వలన ఆదాము హవ్వలు ఏధేను వనం (Garden of Eden ) నుండి వెలివేయబడ్డారు. తరువాత ఆదాము హవ్వల మధ్య శారీరక సంబంధంతో కూడిన భార్యా భర్తల సంబంధం ఏర్పడింది. ఇదే స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఏర్పడ్డ మొదటి బంధం. భార్యా భర్తలు కాని వారి మధ్య ఉండే శారీరక సంబంధం పాపపు కార్యం అని బైబిలు చెప్పింది. హెబ్రీయులు 13:4 లో వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనదిగానూ, పానుపు (Marriage bed) నిష్కళంకమైనదిగాను ఉండవలెను అని వ్రాయబడియున్నది. మరియూ ఆదికాండము 1:28 లో - మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి అని దేవుడు ఆదాము అవ్వలతో చెప్పినట్లు చూస్తాం.

తెలుగు బైబిలు భాష ఎందుకు వైవిధ్యంగా ఉంటుంది?సవరించు

ప్రపంచములో ఏ మత గ్రంథమైనా ఆయా భాషలో గ్రాంధికముంటేనే అవి పవిత్ర గ్రంథాలుగా కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణకు హిందూమతానికి చెందిన రామాయణ, మహాభారత కావ్యాలు గ్రాంధికంలోనే ఉంటాయి. అవి మామూలు వాడుక భాషలో ఉంటే చందమామ కథల పుస్తకాలవలే కనిపిస్తాయి. అలాగే పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిలు కూడా. బైబిలులో చాలా పదాలు హీబ్రూ, గ్రీకు పదాల్లోంచి ఆవిర్బవించాయి.

క్రైస్తవులు ఇతర మతస్తుల ప్రసాదాలు ఎందుకు స్వీకరించరు?సవరించు

హిందూమతములో కొన్ని దీక్షలకు, ఉదాహరణకు అయ్యప్ప, భవానీ దీక్షలకు కొన్ని ఆహార నియమాలు ఉంటాయి. వారు ఎవరినుండీ ప్రసాదాలు స్వీకరించరు. క్రైస్తవము అనునది జీవితకాలపు దీక్ష. దానికీ ఆహార నియమాలు ఉన్నవి. సర్వసాధారణంగా క్రైస్తవులు ఇతర మతస్తులు ఇచ్చే ప్రసాదాలు స్వీకరించరు. దీనికి కారణం 1 కొరింథీయులకు 10:28 లో " కాని ఎవరైనా మీతో, “ఇది విగ్రహాలకు ఆరగింపు పెట్టిన ప్రసాదం” అని అంటే, ఈ విషయం మీతో చెప్పినవాని కోసం, వాని మనస్సుకోసం దాన్ని తినకండి" అని వ్రాయబడియున్నది. బైబిలు ప్రకారం ఆజ్ఞాతిక్రమం మాహాపాపం అని క్రైస్తవులు భయపడతారు కనుక విగ్రహాల ప్రసాదాలు స్వీకరించరు.

ఏసు క్రీస్తు డిసెంబర్ 25 న జన్మించారా?సవరించు

యేసు జన్మదినం బైబిలులో ఎక్కడా ప్రస్తావించబడలేదు. యేసు జన్మించినది బెత్లహేము అనే గ్రామంలో. యూదుల నెల అయిన క్లిసేపు (నవంబరు - డిసెంబరు మధ్య వచ్చే నెల) వాతావరణం చలి, వర్షాలతో ఉంటుంది. గొర్రెల కాపరులు తాము గానీ తమ గొర్రెలు గానీ రాత్రిపూట ఆరుబయట ఉండకుండా జాగ్రత్త వహిస్తారనడంలో సందేహం లేదని ఎజ్రా 10:9,13 మరియు యిర్మియా 36:22 చెబుతున్నవి. కాని యేసు జన్మించిన రాత్రి గొర్రెల కాపరులు పొలాల్లో తమ మందలకు కాపాలా కాస్తూ ఉన్నారని తెలుస్తోంది. వాస్తవాని బైబిలు రచయిత లూకా[ఆధారం చూపాలి] ఆ సమయంలో బెత్లహేము సమీపంలో గొర్రెల కాపర్లు పొలములో ఉండి రాత్రివేళ తమ మందను కాచుకొనుచున్నారు అని వివరించాడు. లూకా 2:2-12 ప్రకారము పగటిపూట బయట తిరగడం మాత్రమే కాదు కాని గొర్రెల కాపరులు పొలములోనే ఉండటం గమనిస్తాము. అలా బయట ఉన్నారు అనే వర్ణన డిసెంబరు నెలలో బెత్లహేములో చలి, వర్షాలతో కూడే వాతావరణానికి పొందికగా ఉండదు. కాబట్టి యేసు జన్మించిన కాలంనాటి చుట్టుప్రక్కల పరిస్థితులు ఆయన డిసెంబరు నెలలో జన్మించలేదని సూచిస్తున్నాయి [1]. అన్ని దేశాలకు చలికాలం డిసెంబరు నెలలో ఉండదు. కొన్ని దేశాలకు అక్టోబరులో ఉంటే మరికొన్ని దేశాలకు డిసెంబరు - జనవరి నెలల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి చలికాలం ఎప్పుడొస్తే అప్పుడు క్రిస్మస్ జరుపుకుంటాము. అమెరికా, ఐరోపా దేశాలు డిసెంబరు 25 ను క్రిస్మస్ గా నిర్ణయించాయి.

క్రైస్తవులు సువార్తను ఎందుకు ప్రకటిస్తారు?సవరించు

ప్రపంచంలోని క్రైస్తవులు తప్ప సాధారణంగా ఏ మతంవారు మత వ్యాప్తి చేయరు. దీనికి ముఖ్య కారణం ఉంది. క్రైస్తవులు క్రీస్తు రెండవరాకడ, తీర్పు దినాన్ని నమ్ముతారు. మారుమనస్సులేనివాళ్ళు, దేవుడికి ఎదురుతిరిగేవాళ్ళు తీర్పుదినాన్న శిక్షలుపొందుతారని, కనుక వారు క్రీస్తును అంగీకరించి రక్షణ పొందితే మనుష్యులు ఆ తీర్పు దినాన్ని తప్పుకోవచ్చని క్రైస్తవులు విశ్వసిస్తారు. అందుకే క్రైస్తవులు సువార్తను ప్రకటిస్తారు. యేసు తన శిష్యులతో సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి (మార్కు 16:15 ) అని ఆజ్ఞాపించాడు. మీరు వెళ్ళి అన్ని దేశములనుండి శిష్యులను చేయుడి (మత్తయి 28:19 ) అని కూడా వారికి ఆజ్ఞాపించాడు. ఈ వాక్యాల కారణంగా పాస్టర్లు, బిషప్పులు ఎల్లవేళలా సువార్త సభలు ప్రతి చోటా నిర్వహిస్తూవుంటారు.

ధర్మశాస్త్రము (పాత నిబంధన) కొట్టివేయబడిందా?సవరించు

లేదు. ఏసుక్రీస్తు పాతనిబంధనను సులభతరం చేసి క్రొత్త నిబంధనగా చేశారు. మత్తయి 5:17 లో "ధర్మశాస్త్రమునైననూ, ప్రవక్తల వచనములనైననూ కొట్టివేయవచ్చితిని అని తలంచవద్దు; నెరవేర్చుటకే గాని కొట్టివేయుటకు నేను రాలేదు" అని ఏసు చెప్పినట్లు కనిపిస్తుంది. “నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీ పూర్ణమనస్సుతోను నీ దేవుడైన ప్రభువును [యెహోవాను] ప్రేమి౦పవలెను.” అని మత్తయి 22:37 చెబుతున్నది. దీనిని ఆచరిస్తే దేవుని పది ఆజ్ఞలు అనుసరించినట్లే అని అర్ధమగుచున్నది.

క్ర్రైస్తవ స్త్రీలు అలంకరించుకోకూడదా?సవరించు

సర్వ సాధారణంగా క్ర్రైస్తవుల్లో బాగా నిష్టగా ఉండే స్త్రీలు, ముఖ్యంగా పెంతికోస్తు సంఘములలో స్త్రీలు ఎటువంటి నగలు ధరించడానికి ఇష్టపడరు. ఈ విషయం గూర్చి హిందువులు విమర్శిస్తూవుంటారు. అయితే శరీర అలంకరణ గురించి పలు బైబిలు గ్రంథాల్లో చెప్పబడింది.

  • 1 తిమోతి 2:9 - మరియు స్త్రీలును అణుకువయు స్వస్థబుద్ధియు గలవారైయుండి, తగుమాత్రపు వస్త్రముల చేతనేగాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముత్యములతోనైనను అలంకరించుకొనక, దైవభక్తిగలవారమని చెప్పుకొను స్త్రీలకు తగినట్టుగా సత్ క్రియలచేత తమ్మును తాము అలంకరించుకోవలెను.
  • 1 పేతురు 3:3,4 - జడలు అల్లుకొనుటయు, బంగారు నగలు పెట్టుకొనుటయు, వస్త్రములు ధరించుకొనుటయునను వెలుపలి అలంకారము మీకు అలంకారముగ ఉండక, |సాధువైనట్టియు, మృదువైనట్టియునైన గుణమను అక్షయాలంకారముగల మీ హృదయపు అంతరంగ స్వభావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను.

చక్కగా అలంకరించుకున్న స్త్రీని చూచిన ఏ పురుషుడైనా మోహించి పాపం చేసే అవకాశముంటుంది. శారీరక అందానికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వని స్త్రీని పురుషుడు మోహించే అవకాశం వుండదని కొన్ని సంఘములలో క్రైస్తవుల భావన. మరికొన్ని సంఘములలో అలంకరణ ధరించవచ్చు గాని దానికంటే ఆత్మీయ అలంకరణ ముఖ్యమని, అలంకరణ అసలు ధరించకూడదని బైబిలు ఎక్కడా చెప్పలేదని భావిస్తారు.

దేవుడు ఆదాము అవ్వలను ఫలాన్ని ఎందుకు తినొద్దన్నాడు?సవరించు

అధ్యాత్మిక పరిభాషలో లోక జ్ఞానము దైవ జ్ఞానానికి విరుద్ధం. లోక జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే ఫలాన్ని తింటే మానవుడు నిత్యజీవానికి దూరమై నాశనమవుతాడని దేవుడు తెలుసుకొని ఆదాము అవ్వలను జ్ఞానఫలాన్ని తినొద్దన్నాడు.

క్రిస్మస్ తాతయ్య ఎవరు?సవరించు

క్రిస్మస్ తాతయ్య బైబిల్ లో వున్న పాత్ర కాదు. అతను మూడవ శతాబ్దానికి చెందిన ఒక దైవ సేవకుడు (Bishop).[2]

శిలువ ధ్యానాలు అంటే ఏమిటి?సవరించు

క్రొత్తనిబంధనలోని మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయంలో మానవాళి పాప పరిహార్ధ నిమిత్తం ఏసు ప్రభువు ఒక అరణ్యంలో 40 రోజులు ఉపవాస ప్రార్థన చేయడం జరిగింది. దానికి కృతజ్ణతగా కేథలిక్కులు, లూధరన్, బైబిలు మిషను వంటి కొన్ని క్రైస్తవ సంఘాలు శిలువ ధ్యానాలు (Lent Days) అనే పేరుతో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు ఆచరిస్తాయి.

 (ఇంకావుంది) 

యేసు క్రీస్తు ఉనికి నిజమేనా?సవరించు

Cornelius Tacitus (A.D. 55-120) was considered the greatest historian of ancient Rome. He wrote of Nero who "punished with the most exquisite tortures, the persons commonly called Christians, who were hated for their enormities. Christus [Christ], the founder of the name, was put to death by Pontius Pilate, procurator of Judea in the reign of Tiberius: but the pernicious superstition, repressed for a time, broke out again, not only through Judea, where the mischief originiated, but through the city of Rome also."1

Also, Flavius Josephus, a Jewish historian, (A.D. 38-100+) wrote about Jesus in his Jewish Antiquities, saying that Jesus was a wise man who did surprising feats, taught many, won over followers from among Jews and Greeks, that Jesus was believed to be the Messiah, was accused by the Jewish leaders, was condemned to be crucified by Pilate, and was considered to be resurrected.2

The existence of Jesus Christ is recorded not only by Josephus and Tacitus, but also by ancient writers such as Suetonius, Thallus, Pliny the Younger, and Lucian. And from the Jewish Talmud, "we learn that Jesus was conceived out of wedlock, gathered disciples, made blasphemous claims about himself, and worked miracles, but these miracles are attributed to sorcery and not to God."3

Thus, historians both favorable and unfavorable regarding Jesus did write about him. Also there were many historical writings about the early Christians.కార్నెలియస్ టాసిటస్ (A.D. 55-120) పురాతన రోమ్ యొక్క గొప్ప చరిత్రకారుడిగా పరిగణించబడింది. నీరో గురించి అతను "అత్యంత సున్నితమైన హింసలు, వారి మూర్ఖుల పట్ల అసహ్యించుకున్న క్రైస్తవులు అని పిలవబడే వ్యక్తులచే శిక్షింపబడ్డారు." అనే పేరును స్థాపించిన క్రిస్టస్ [క్రీస్తు], అతడు జుడాయొక్క ప్రార్ధకురాలు పొంటియస్ పిలేట్ తిబెరి యొక్క పాలన: కానీ అన్యాయపు మూఢనమ్మకం, కొంతకాలం అణచివేయబడినది, మళ్ళీ మొదలయ్యింది, జుడాయి ద్వారా మాత్రమే కాకుండా, అల్లర్లు ఆరంభమయ్యాయి, కానీ రోమ్ నగరం కూడా. "

అలాగే, ఒక యూదు చరిత్రకారుడైన ఫ్లేవియస్ జోసీఫస్ (క్రీస్తుశకం 38-100 +), తన యూదుల పురాణాలలో యేసు గురించి రాశాడు, యేసు ఆశ్చర్యకరమైన పనులు చేసాడు, అనేకమందికి బోధించాడు, యూదులకు, గ్రీకులకు అనుచరులను గెలిచాడు, యేసు మెస్సీయా అని నమ్మేవారు, యూదుల నాయకులు ఆరోపించారు, పిలేట్ సిలువ వేయబడాలని ఖండించారు మరియు పునరుత్థానం చేయబడ్డారు.

జీసస్ క్రీస్తు ఉనికిని జోసెఫస్ మరియు టాసిటస్ మాత్రమే కాక, సుతోనియస్, థాలస్, ప్లినీ ది యంగర్, మరియు లూసియాన్ వంటి పురాతన రచయితలు కూడా రికార్డ్ చేశారు. మరియు యూదు టాల్ముడ్ నుండి, "యేసు వివాహం నుండి ఉద్భవించాడని, శిష్యులను సేకరించి, తన గురించి దైవభక్తిగల వాదనలు చేసాడు, మరియు అద్భుతాలు చేశారని మేము తెలుసుకున్నాము, కానీ ఈ అద్భుతాలు దేవుడికి వ్యంగ్యానికి కారణము కాదు."

ఆ విధంగా, యేసు తన గురించి వ్రాసినట్లు చరిత్రకారులు రెండూ అనుకూలమైనవి మరియు అననుకూలమైనవి. తొలి క్రైస్తవుల గురి 0 చి అనేక చారిత్రక రచనలు ఉన్నాయి.

మత్తయి సువార్త, లూకా సువార్త భాగాల్లో ఏసు వంశావళి ఎందుకు పరస్పరం భిన్నంగా వున్నాయి?సవరించు

ఏసు వంశావళి మత్తయి సువార్త 1 వ అధ్యాయంలోను, లూకా సువార్త 3 వ అధ్యాయంలోను ఇవ్వబడింది. అయితే ఈ రెండు సుమారు ఒకే విధంగా ఇవ్వబడలేదు. మత్తయి, లూకా ఇద్దరూ తమదైన శైలిలో ఏసు వంశావళిని పేర్కొన్నారు. మత్తయి యేసు వంశావళిని అబ్రహాము నుండి మొదలుపెట్టి దావీదు వరకూ వెళ్ళాడు, లూకా - ఆదాము నుండి మొదలుపెట్టి దావీదు వరకూ వెళ్ళాడు. ఇక్కడి నుండి రెండుగా, నాతాను (మరియ వైపు?) మరియూ సలోమాను గ్రూపులుగా వేరైయ్యాయి. దీనికి వేర్వేరు అభిప్రాయాలున్నాయి. లూకా ఏసును మరియ యొక్క వంశావళి ద్వారా గుర్తుపట్టాడని, మత్తయి ఏసును యెసేపు వంశావళి ద్వారా గుర్తుపట్టాడని బైబిలు పండితుల నమ్మకం. బైబిలు ప్రకారం యేసేపు ప్రమేయం లేకుండా మరియ యేసుకు జన్మనిచ్చింది. కనుక చట్టబద్దంగా మాత్రయే యేసేపు యేసుకు తండ్రి, ప్రకృతి సిద్ధంగా కాదు.

మత్తయి (Matthew) సువార్త ప్రకారం యోసేపు (Joseph) తండ్రి యాకోబు (Jacob). కాని లూకా సువార్తలో యేసేపు తండ్రి హెలీ (Heli) గా పేర్కొనబడింది. దీనికి కారణం బైబిలు పండితులు ఈ విధంగా చెబుతారు. పూర్వపు రోజుల్లో పుత్రుడులేని మామగారు తమ అల్లుళ్ళను కొడుకులుగా భావించి దత్తత తీసుకొనేవారని, ఆ ప్రకారం లూకా సువార్తలో యోసేపు మరియ తండ్రి అయిన హెలీ (అలియాస్ యోకిము / Joachim) తండ్రి అయ్యాడని బైబిలు పండితుల వివరణ. కాని వంశావళి మధ్యలో ఇచ్చిన మిగిలిన పేర్లు భిన్నంగా ఉన్నాయి. Levirate marriage system (మత్తయి 22:25) ప్రకారం ఒక సోదరుడు సంతానం లేక చనిపోతే అతని భార్యను మరో సోదరుడు వివాహమాడి సంతానాన్ని కనొచ్చు.

(ఇంకావుంది, చాలా సవరణలు కూడా ఉండవచ్చు)

క్రైస్తవ మతము బ్రిటీషువారి మతమా?సవరించు

క్రైస్తవం ఇంగ్లీషువాళ్ళ మతం కాదు. బ్రిటీషువారు భారత భూమిలోకి అడుగుపెట్టకముందే అపోస్తలుడైన తోమా సుమారు క్రీస్తు శకం 50లో భారతదేశంలోని తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో సువార్థ ప్రకటించినట్లుగా చరిత్ర చెబుతున్నది. అతడిది ఇస్రాయేలు దేశం. క్రీస్తు శకం 72, జూలై 3 న తమిళనాడులో నిర్యాణం చెందాడు. బ్రిటీషువారు భారత దేశాన్ని కొల్లగొట్టడానికి వచ్చారు. వారిలో కాటన్, బ్రౌన్ వంటి కొద్దిమంది మనకు ఉపయోగపడినా, స్వార్థపరులు మాత్రం స్వనీతితో భారతీయులకు బాధపెట్టారు. స్వార్ధప్రయోజనాలకోసం బలవంత మార్పిడులకు పాల్పడ్డారు. ఈలాంటి అపోహ వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సువర్త అబిరుద్ది కావడం లేదు.

క్రైస్తవులు క్రీస్తు విగ్రహాలను ఆరాధిస్తారా?సవరించు

క్రైస్తవం విగ్రహారాధన ఖండిస్తుంది. బైబిలు పాత నిబంధనలో విగ్రహారాధన చేయకూడని చెప్పబదియున్నది. క్రీస్తు విగ్రహానికి ప్రార్థన చేయడంకూడా విగ్రహారాధనే. చర్చిల్లో క్రీస్తు విగ్రహాలు, శిలువ, బొమ్మలు కేవలం అలంకరణకు మాత్రమే. (రిఫరెంసులు పెట్టాల్సివుంది)

క్రైస్తవులు అక్రమాలు, పాపాలు చేస్తారా?సవరించు

తప్పు చేయడం మానవనైజం. తప్పు చేయమని ఏ మతమూ చెప్పదు. మనుష్యులు చేసే తప్పులకు మతం బాధ్యత వహించదు. అక్రమాలు, పాపాలు చేసే నామకార్ధులు అన్ని మతాల్లోను ఉన్నారు. వారు పాస్టరులైనా, బాబాలైనా, స్వామీజీలైనా, తీవ్రవాదులైనా. యేసు క్రీస్తు పట్ల యథార్థ భక్తి భయము కలిగినవాడు మాత్రమే క్రైస్తవుడు.

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

మూలాలుసవరించు

  1. బైబిలు నిజంగా ఏమి బోధిస్తోంది? - Watch Tower Bible and Tract Society of India, 2005, Page 221
  2. How St. Nick Became Santa Claus By Craig von Buseck - CBN.com Contributing Writer, cbn.com

లంకెలుసవరించు