బ్రహ్మరధం (1949 సినిమా)
(1949 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ అగస్త్య ఫిల్మ్ కంపెనీ
భాష తెలుగు