భారతదేశంలో అతిపెద్ద సామ్రాజ్యాల జాబితా

భారతదేశంలోని అతిపెద్ద సామ్రాజ్యాల జాబితా

భారతదేశంలో గతంలో అనేక సామ్రాజ్యాలు ఉండేవి. 1 మిలియన్ చదరపు కిలోమీటర్లకు పైగా విస్తీర్ణంలో ఉన్న అతిపెద్ద సామ్రాజ్యాల చారిత్రక జాబితా ఇందులో ఇవ్వబడింది. ఇందులో ఇవ్వబడిన సంఖ్యలు సుమారుగా అని మాత్రమే అర్థం చేసుకోవాలి, ఖచ్చితమైన సంఖ్యలను నిర్ణయించవు. అంచనాలు మారినపుడు, అంచనా ప్రకారం క్రమబద్ధీకరించబడతాయి.

జాబితా

మార్చు
సామ్రాజ్యం సుమారు
గరిష్ట పరిధి
(కిమీలో విస్తీర్ణం)
పరిమాణ
వైశాల్యం శాతం
రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇండియా
సుమారు
తేదీ
గరిష్ట పరిధి
అంచనా మూలం
బ్రిటిష్ భారతీయ సామ్రాజ్యం 4,574,000 139% 1911 ఎన్సైక్లోపీడియా బ్రిటానికా(11 వ ఎడిషన్. ) [1]
మొఘల్ సామ్రాజ్యం 4,000,000 122% 1690 పీటర్ తుర్చిన్, ఇతరులు.[2]
రీన్ టాగెపెరా[3]
మౌర్య సామ్రాజ్యం 3,400,000–5,000,000 103% -152% 261 BC లేదా 250 BC రీన్ టాగెపెరా (తక్కువ)[4]
పీటర్ తుర్చిన్, ఇతరులు. (అధిక)[2]
రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇండియా (పోలిక కోసం) 3,287,263 100% - భారత ప్రభుత్వం [5]
ఢిల్లీ సుల్తానేట్ 3,200,000 97% 1312 పీటర్ తుర్చిన్, ఇతరులు. [2]
రీన్ టాగెపెరా[6]
మరాఠా సామ్రాజ్యం 2,500,000 76% 1760 పీటర్ తుర్చిన్, ఇతరులు. [2]
కుషన్ సామ్రాజ్యం 2,000,000–2,500,000 61% -76% 200 పీటర్ తుర్చిన్, ఇతరులు. (తక్కువ)[2]
రీన్ టాగెపెరా (అధిక)[4]
గుప్తా సామ్రాజ్యం 1,700,000–3,500,000 52% -106% 440 లేదా 400 రీన్ టాగెపెరా (తక్కువ)[4]
పీటర్ తుర్చిన్, ఇతరులు. (అధిక)[2]
హర్ష సామ్రాజ్యం 1,000,000 30% 625 లేదా 648 రీన్ టాగెపెరా (ప్రారంభ)[7]
పీటర్ తుర్చిన్, ఇతరులు[2]

మూలాలు

మార్చు
  1. Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, "Independence, Declaration of" to "Indo- (in అమెరికన్ ఇంగ్లీష్).
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Turchin, Peter; Adams, Jonathan M.; Hall, Thomas D (December 2006). "East-West Orientation of Historical Empires". Journal of World-Systems Research. 12 (2): 223. ISSN 1076-156X. Retrieved 12 September 2016.
  3. Rein Taagepera (September 1997). "Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia". International Studies Quarterly. 41 (3): 500. doi:10.1111/0020-8833.00053. JSTOR 2600793. Retrieved 2021-04-22.
  4. 4.0 4.1 4.2 Taagepera, Rein (1979). "Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D.". Social Science History. 3 (3/4): 132. doi:10.2307/1170959. JSTOR 1170959.
  5. "India: Profile". National Portal of India. Retrieved 14 October 2015.
  6. Rein Taagepera (September 1997). "Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia". International Studies Quarterly. 41 (3): 499. doi:10.1111/0020-8833.00053. JSTOR 2600793. Retrieved 2021-04-22.
  7. Rein Taagepera (September 1997). "Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia". International Studies Quarterly. 41 (3): 493. doi:10.1111/0020-8833.00053. JSTOR 2600793. Retrieved 2021-04-22.